ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД

проверка на сметка
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Абонатен номер

ЕГН

проверка на сметка
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Абонатен номер

БУЛСТАТ

Събития

„Топлофикация Русе“ ЕАД посрещна бъдещи енергетици в дни на отворените врати

2013-06-20 повече --›


Със спортен празник започна поредица събития в “Топлофикация Русе” ЕАД по случай “Ден на енергетика”

2012-06-11 повече --›НОВА УСЛУГА

Оферта на услугите извършвани от Изпитвателна лаборатория към "Топлофикация Русе

Асоциация на топлофикационните дружества в България"Топлофикация Русе" ЕАД е член на АТДБ

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД е 100% частно търговско дружество със седалище гр. Русе.

Основните дейности на Дружеството са:

  • производство на електрическа и топлинна енергия
  • пренос на топлинна енергия

Изберете "Топлофикация Русе"
за Ваш ТОПЛИНЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Новини

2014-12-13

Допълнително споразумение към договора за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост с „Топлоснабдяване“ АД

повече --›

2014-12-02

„Топлофикация Русе” ЕАД предлага за продажба брикети от енергийни въглища

повече --›

2014-11-05

Изявление до Русенската общественост и клиентите на „Топлофикация Русе“ ЕАД

повече --›

ВИЖ ВСИЧКИ НОВИНИ --›

Лицензии и сертификати

сертификат за акредитация
Сертификат
за акредитация
повече
сертификат ISO 27001
Сертификат
ISO 27001
повече
Удостоверение за регистрация No P-35
Удостоверение за
регистрация P-35
повече

Дружеството притежава следните лицензии и сертификати:

  • Удостоверение за регистрация No P-35/ 02.12.2010 г.
  • Лицензия за дейността "Производство на електрическа и топлинна енергия"
  • Лицензия за дейността "Пренос на топлинна енергия"
  • Сертификат за акредитация в областта на твърдите минерални горива и нефтопродукти.
  • Система за управление на информационната сигурност, прилагана в съответствие с изискванията на ISO 27001:2005 и прилагането на набора добри практики ISO 27002

ВИЖ ВСИЧКИ СЕРТИФИКАТИ --›