Ремонти

Временно прекъсване на топлоснабдяването в р-н „Ялта”

Във връзка с планувано изпълнение на строително монтажни работи за  присъединяване към топлопреносната мрежа на сграда на ул. „Вардар” №8 и на основание Общите условия за продажба на топлинна енергия, „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява своите клиенти за временно прекъсване на топлоснабдяването в р-н „Ялта” за периода от от 04.10.2017 г. до 06.10.2017 г. вкл. Засегнати обекти: ул. „Вардар” №1, ул. „Вардар” №5 и ул. „Бистрица” №3.

За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.

От Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД

2017-09-20
‹ Първи   ‹ Следващ   Предишен ›   Последен ›‹‹ обратно към ремонти