Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

020-2024/ПС - Отворен(а), Строително монтажни работи, на електрооборудване високо, средно и ниско напрежение, пуск и наладка, за когенерираща инсталация, съгласно техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти30.08 2024