Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

115-2018/ПД - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ №5 - Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -7.Изработка и доставка на въздуховоди горещ въздух към пещна камера на котел 5.:8.Изработка и доставка на рециркулация на димни газове в пещна камера на котел 5.:9.Изработка и доставка на прахопроводи към основни горелки на котел 5.:10.Изработка и доставка на прахопроводи към бридови горелки на котел 5, по проектна документация

СРОК за подаване на оферти26.11 2018