Общи условия за ползване на сайта на “Топлофикация Русе” АД

www.toplo-ruse.com

Този уеб сайт е официалният сайт на “Топлофикация Русе” АД по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Закона за електронното управление. Сайтът и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство и са предназначени изключително за лична и некомерсиална употреба.  

При използване на този сайт, моля да имате предвид следното:

Съдържание в сайта

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно. Разположената в сайта информация е предоставена с опознавателна цел. “Топлофикация Русе” АД си запазва правото да редактира своите страници и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страницата си.

Отговорност за чуждо съдържание

Изпращайки материали до нашите сървъри чрез електронна поща или през интернет страницата на “Топлофикация Русе” АД, Вие приемате следните условия:
а) Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите.
в) Авторските права на изпратени материали: разработки, становища, есета, илюстрации, снимки и др. по повод обявени от “Топлофикация Русе” АД конкурси или състезания стават собственост на дружеството.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на “Топлофикация Русе” АД. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата, други документи и информация, класифицирани като публични, ако е цитиран източникът.

Изявление за защита на личните данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от “Топлофикация Русе” АД единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление, Закона за защита на личните данни и Регламентите на ЕО за защита на личните данни.
За проверка на сметки по издадени фактури за потребена топлоенергия се въвежда ЕГН и абонатен номер, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от Вас. Приоритетна цел на “Топлофикация Русе” АД е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни.
Ползвателите на сайта нямат право да проверяват сметки за топлоенергия на други потребители, като въвеждат чужди ЕГН и абонатни номера и нямат право да се възползват и разпространяват информация за станали им известни сметки по фактури на други потребители.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Когато вие посетите интернет страницата на “Топлофикация Русе” АД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

 

© 2015 “Топлофикация Русе” АД. Всички права запазени !