Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

086-2019/ПС - Отворен(а), Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция -Проектиране и изграждане на управлението на горивна уредба на Котел 4 с гориво природен газ по техническо задание

СРОК за подаване на оферти20.09 2019

087-2019/ПД - Отворен(а), Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Доставка на материали, възли и системи - Доставка по спецификация на арматура и техника за изграждане на площадков газопровод, измервателен пункт, газорегулиращ пункт, газорегулиращ възел и газоарматурни блокове на котел ст.№4 в Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти25.09 2019

085-2019/ПУ - Отворен(а), Ремонт на парна турбина ПТ 60-90/13 зав. № 1508/1977 г. Ст.№5 по обособени позиции -1. Ремонт РВН /ротор високо налягане/ и 2. Ремонт на ЦВН /цилиндър високо налягане/ по технически задания

СРОК за подаване на оферти19.09 2019

084-2019/ПУ - Отворен(а), ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

СРОК за подаване на оферти30.09 2019