Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

048-2020/ПС - Отворен(а), Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект-обособена позиция –изграждане на димоходи

СРОК за подаване на оферти15.04 2020

051-2020/ПД - Отворен(а), Доставка на материали за изработка на газоходи в ТЕЦ Изток по техническо задание и спецификация

СРОК за подаване на оферти15.04 2020

045-2020/ПД - Отворен(а), Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция - Доставка материали, възли и системи- Доставка на арматура по техническо задание и спецификация

СРОК за подаване на оферти13.04 2020

044-2020/ПД - Отворен(а), Доставка на месингови тръби за кондензатор на ТГ6 в Топлофикация Русе ЕАД по технически изисквания и спецификация

СРОК за подаване на оферти14.04 2020

043-2020/ПД - Отворен(а), Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на дюзи – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти06.04 2020

042-2020/ПД - Отворен(а), Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на четири плюс шест броя бъркалки комплект с двигател– по техническо задание и чертежи

СРОК за подаване на оферти16.04 2020

041-2020/ПД - Отворен(а), Изработка и доставка на брони и клинове за мелници ШБМ 287-470 по техническо задание

СРОК за подаване на оферти14.04 2020

040-2020/ПД - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на материали, възли и системи – Доставка на дренажна, запорна и регулираща ръчна арматура за К5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификация

СРОК за подаване на оферти13.04 2020