Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

066-2019/ПД - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи –Изработка и доставка на 18 броя подвески за екранна система на котел 5 по конструктивна документация

СРОК за подаване на оферти12.08 2019

062-2019/ПД - Отворен(а), Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Доставка на материали, възли и системи - Доставка по спецификация на арматура и техника за изграждане на площадков газопровод, измервателен пункт, газорегулиращ пункт, газорегулиращ възел и газоарматурни блокове на котел ст.№4 в Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти06.08 2019

058-2019/ПД - Отворен(а), Доставка на 250т.+–10% техническа течна натриева основа (NaOH) съгласно БДС 2362-85 марка РД или еквивалент съгласно техническо задание и график

СРОК за подаване на оферти23.07 2019