Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

126-2018/ПС - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване електро и КИП и А в „Топлофикация Русе”ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти28.01 2019

128-2018/КД - Отворен(а), Изработка и доставка на брони и клинове за мелници на котли 7 и 8, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти22.01 2019