Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

109-2019/ПД - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи –12.Изработка и доставка на изходящ паропрегревател по техническо задание и конструктивна документация;13.Изработка и доставка на конвективен паропрегревател по техническо задание и конструктивна документация;14.Изработка и доставка на таванен паропрегревател по техническо задание и конструктивна документация

СРОК за подаване на оферти20.12 2019