Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

104-2019/ПД - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи –11.Изработка и доставка на таванна конструкция по проектна документация

СРОК за подаване на оферти28.11 2019