Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

028-2019/ПС - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване електро и КИП и А в „Топлофикация Русе”ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти30.05 2019

049-2019/ПД - Отворен(а), Доставка на 50 тона стоманени топки ф 60 по техническо задание

СРОК за подаване на оферти24.06 2019

048-2019/ПД - Отворен(а), Доставка на блокови абонатни станции за водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификация

СРОК за подаване на оферти10.06 2019