Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

008-2020/ПД - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка арматура-Доставка на два броя предпазни клапани с управление и шумозаглушители по техническо задание.

СРОК за подаване на оферти12.02 2020

007-2020/ПД - Отворен(а), Доставка на ротор високо налягане за Турбогенератор ст.№ 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти10.02 2020