Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

069-2017/ПД - Отворен(а), Доставка и подмяна на тръби на кондензатор на парна турбина ПТ60-90/13- №6 в Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти24.07 2017