Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

083-2018/ПД - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -1.Изработка и доставка на газоходи сушилни газове.

СРОК за подаване на оферти26.07 2018

082-2018/ПД - Отворен(а), : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на 4 броя ниско емисионни горелки по конструктивна документация

СРОК за подаване на оферти26.07 2018

080-2018/ПД - Отворен(а), Доставка на 60 тона стоманени топки ф 60 по техническо задание

СРОК за подаване на оферти06.08 2018