Всички обществени поръчки

Номер

Име

Статус

Дата на създаване

021-2024Доставка на минерална вода за нуждите на Топлофикация РусеОтворен(а)19.07.2024

020-2024/ПССтроително монтажни работи, на електрооборудване високо, средно и ниско напрежение, пуск и наладка, за когенерираща инсталация, съгласно техническо задание и проектОтворен(а)17.07.2024

018-2024Ежемесечна поддръжка, обслужване и ремонт на пожароизвестителна система, пожарогасителна система, пожарни кранове и система за управление на дим и топлина в Топлофикация Русе АДЗатворен(а)11.06.2024

017-2024Доставка на циркулационни помпи за БГВ, по техническо заданиеЗатворен(а)21.05.2024

016-2024Таксиметров превоз на работници и служители от различни райони на гр.Русе до обекти на Топлофикация Русе АДЗатворен(а)11.04.2024

015-2024Доставка на трансформатор за собствени нужди, по техническо заданиеЗатворен(а)02.04.2024

014-2024Доставка на водомери за Абонатни станции, по техническо заданиеЗатворен(а)29.03.2024

013-2024Доставка на работно облекло за работниците и служителите на Топлофикация РусеЗатворен(а)20.03.2024

012-2024Ежемесечна сервизна поддръжка на система за непрекъсваем емисионен контрол – по техническо заданиеЗатворен(а)15.03.2024

011-2024Възстановяване антикорозионно покритие /гумиране/ на йонообменен филтърЗатворен(а)15.03.2024

010-2024Проектиране, доставка, монтаж и проверка на автоматична лентова везна за въглища към нов лентов конвейр за въглища към парогенераторЗатворен(а)14.03.2024

009-2024Доставка на два броя разходомери за измерване разхода на допълваща вода в Мрежова помпена станция и когенерация, по техническо заданиеЗатворен(а)12.03.2024

008-2024Ремонт на метална част на течките към ГЛТ 08АБ и ГЛТ 01АЗатворен(а)01.03.2024

007-2024Доставка на работни обувки за служителите на Затворен(а)29.02.2024

006-2024Осигуряване на обслужване от Служба Трудова медицина и замерване на факторите на работната средаЗатворен(а)21.02.2024

005-2024Доставка на два броя еталанни калибратори за ведомствена проверовъчна лаборатория, по техническо заданиеЗатворен(а)20.02.2024

004-2024Тестване и калибриране на газ сигнализаторни ситеми за метанЗатворен(а)29.01.2024

003-2024Доставка на активно съпротивление 6 kVЗатворен(а)29.01.2024

002-2024Доставка на активно съпротивление 20 kVЗатворен(а)29.01.2024

001-2024Доставка на 230 метра транспортна лента за гумено-лентов транспортьор за въглища, по техническо заданиеЗатворен(а)08.01.2024

033-2023Доставка на ел. двигателЗатворен(а)28.11.2023

032-2023/КУТехническа поддръжка, презареждане, хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, и ремонт на носимите и возимите на противопожарни уреди, поставени на дежурство на територията на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)15.11.2023

031-2023Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе АД, по техническо заданиеЗатворен(а)03.08.2023

030-2023Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ АД, по техническо задание“Затворен(а)01.08.2023

029-2023Изследване деформационните процеси на дигите на утаителен басейн № 3 /секция А/ и дигите на Депо за неопасни отпадъци /секция Б/ Северен сектор на „Топлофикация Русе“ АД, по техническо заданиеЗатворен(а)20.07.2023

028-2023Изработка, доставка и монтаж на разводки за биомаса на парогенератор № 5, по техническо заданиеЗатворен(а)08.06.2023

027-2023Доставка на 1 бр. регулираща арматура Dn 100, с електрическо задвижване, по техническо заданиеЗатворен(а)08.06.2023

026-2023Доставка на потопяема помпа за шламови води, по техническо заданиеЗатворен(а)08.06.2023

025-2023Доставка на 1 брой запорна арматура DN 60, с електрическо задвижване, по техническо заданиеЗатворен(а)02.06.2023

024-2023Доставка на 1 брой обратна клапа DN 400, PN 25, L 1100 за мрежова помпена станция, по техническо заданиеЗатворен(а)02.06.2023

022-2023Ежемесечна поддръжка, обслужване и ремонт пожароизвестителна система, пожарогасителна система, пожарни кранове и система за управление на дим и топлина в „Топлофикация Русе“ АД по техническо заданиеЗатворен(а)26.05.2023

021-2023Доставка на 1 бр. запорна арматура DN 225 PN 240 L 800 с ел. задвижване /за питателна магистрала/, по техническо заданиеЗатворен(а)02.05.2023

020-2023Извършване на безразрушителен контрол на метала на съоръжения в Топлофикация Русе, по техническо заданиеЗатворен(а)26.04.2023

019-2023Извършване на монтажен безразрушителен контрол на заварени съединения и метални изделия при реализацията на инвестиционен обект „Реконструкция на ПГ-5 в Топлофикация Русе АД, по техническо заданиеЗатворен(а)26.04.2023

018-2023Доставка водомери за абонатни станциипо техническо заданиеЗатворен(а)25.04.2023

017-2023Таксиметров превоз на работници и служители от различни райони на гр.Русе до обекти на Топлофикация Русе АД Затворен(а)07.04.2023

016-2023Ремонт на течките към ГЛТ 08А и ГЛТ 08Б към Въглеподаване, по техническо заданиеЗатворен(а)27.03.2023

015-2023Изработка и доставка на резервни части за багерни помпи, по техническо задание и чертежиЗатворен(а)27.03.2023

014-2023Доставка резервни части за Абонатни станцииЗатворен(а)21.03.2023

013-2023Доставка на работно облекло за служителите на „Топлофикация Русе“ АД – по техническо задание и графикЗатворен(а)16.02.2023

012-2023Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ – по техническо задание и спецификацииЗатворен(а)16.02.2023

011-2023Извършване на почистване и последваща метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери в абонатните станции, по техническо заданиеЗатворен(а)10.02.2023

009-2023Техническа поддръжка и ремонт на ултразвукови търговски топломери, по техническо заданиеЗатворен(а)10.02.2023

008-2023Основен ремонт на два броя дизелови двигатели на булдозер тип 170Затворен(а)02.02.2023

007-2023Осигуряване на обслужване от Служба Трудова медицина и замерване на факторите на работната среда Затворен(а)31.01.2023

006-2023Ежемесечна сервизна поддръжка на система за непрекъсваем емисионен контрол – по техническо заданиеЗатворен(а)31.01.2023

005-2023Проверка състоянието на Катодна защита на разпределителен газопровод, по техническо заданиеЗатворен(а)31.01.2023

004-2023Доставка на 2 броя запорна арматура DN 65, PN 25 с електрическо задвижване за рециркулация и 2 броя запорно регулираща арматура DN 100, PN 25 с електрическо задвижванеЗатворен(а)26.01.2023

003-2023Тестване и калибровка на газ сигнализаторни системиЗатворен(а)26.01.2023

002-2023Доставка на дренажна арматура за високо налягане за пара и гореща вода, по техническо заданиеЗатворен(а)20.01.2023

001-2023Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна“ – по техническо заданиеЗатворен(а)19.01.2023

030-2022Доставка на работно облекло за работниците и служителите на Топлофикация Русе АД Затворен(а)08.12.2022

029-2022Доставка на работни обувки за работници и служители на Топлофикация Русе АДЗатворен(а)07.12.2022

028-2022Техническа поддръжка, презареждане, хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, и ремонт на носимите и возимите на противопожарни уреди, поставени на дежурство на територията на Топлофикация Русе АД по техническо заданиеЗатворен(а)16.11.2022

027-2022Извършване на ремонт на редуктор 75 KW – по техническо заданиеЗатворен(а)11.11.2022

026-2022Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе АДЗатворен(а)14.09.2022

025-2022Доставка на материали за изработка на прахопроводи към горивна уредба – по техническо задание Затворен(а)18.07.2022

024-2022Доставка на материали за изработка на парапети за стълби и площадки на ПГ-5Затворен(а)15.07.2022

023-2022Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ АД, по техническо задание.Затворен(а)08.07.2022

022-2022Доставка на материали за изработка на система за охлаждане на балки – по техническо заданиеЗатворен(а)06.06.2022

021-2022Демонтаж на топлинна изолация на конвективна шахта на ПГ 5 – по техническо задание Затворен(а)18.05.2022

020-2022Ежемесечна поддръжка, обслужване и ремонт на пожароизвестителна система, пожарогасителна система, пожарни кранове и система за управление на дим и топлина в Затворен(а)13.05.2022

017-2022Монтаж на два броя тръбопроводи от полиетилен с обща дължина 360 м.  280/16,6 , Рn 10 bara, по техническо заданиеЗатворен(а)09.05.2022

016-2022Доставка на материали /листова ламарина, винкел, европрофил/ за ремонт на въздуховоди – по техническо заданиеЗатворен(а)30.04.2022

015-2022Изработка и доставка на 250 броя болтове М 30 за мелници, по техническо задание и чертежЗатворен(а)30.04.2022

014-2022Доставка на стоманени безшевни тръби за възстановяване на главен паропровод и паро-прехвърлящи тръби на ПГ-5, по техническо заданиеЗатворен(а)06.04.2022

013-2022Доставка на циркулационни помпи за БГВ - по техническо заданиеЗатворен(а)28.03.2022

012-2022Таксиметров превоз на работници и служители от различни райони на гр.Русе до обекти на Топлофикация Русе АДЗатворен(а)14.03.2022

010-2022Доставка на един брой кондензна помпа по техническо заданиеЗатворен(а)24.02.2022

009-2022Доставка на два броя сливни помпи по техническо заданиеЗатворен(а)24.02.2022

008-2022Извършване на основен ремонт на задвижващ вал и редуктор 37 kW, по техническо заданиеЗатворен(а)08.02.2022

007-2022Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи за метан – по техническо заданиеЗатворен(а)04.02.2022

006-2022Ежемесечна сервизна подръжка на система за непрекъснат емисионен контрол по техническо заданиеЗатворен(а)04.02.2022

005-2022Извършване на последваща проверка и прекалибриране на технически средства за измерване -по техническо заданиеЗатворен(а)28.01.2022

004-2022Осигуряване на обслужване от Служба трудова медицина и замерване факторите на работната средаЗатворен(а)25.01.2022

003-2022Доставка на водомери за абонатни станции по техническо заданиеЗатворен(а)19.01.2022

002-2022Текуща подръжка и ремонт на част от железопътен клон (участък към мазутно стопанство )собственост на Топлофикация Русе АДЗатворен(а)10.01.2022

001-2022Изработка и доставка на 120 звена за вериги за ПСВ на Русе IVЗатворен(а)05.01.2022

042-2021Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна“ – по техническо заданиеЗатворен(а)24.11.2021

041-2021Изработка и доставка на резервни части за багерни помпи, по техническо задание и чертежиЗатворен(а)22.11.2021

040-2021Изработка и доставка на 2 (два) броя задвижващи зъбни колела (рицел) за мелници на котел 8 – по техническо заданиеЗатворен(а)17.11.2021

039-2021Техническа поддръжка, презареждане, хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, и ремонт на носимите и возимите на противопожарни уреди, поставени на дежурство на територията на Топлофикация Русе АД, извършване на обучения и консултантски услуги при нужда, съгласно техническо заданиеЗатворен(а)03.11.2021

038-2021Доставка и подмяна на комплект двигател – редуктор с фрикционна шайба за товарен асансьор РсАУ 2350 – по техническо заданиеЗатворен(а)27.10.2021

037-2021Мониторинг на състоянието на дигите на утаителен басейн №1 и на Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал на "Топлофикация Русе" АД – по техническо заданиеЗатворен(а)26.10.2021

036-2021Доставка на дренажна арматура за високо налягане за пара и гореща водаЗатворен(а)21.10.2021

035-2021Доставка на работно облекло и/или работни обувки за служителите на „Топлофикация Русе“ АД – по техническо задание и графикЗатворен(а)13.10.2021

034-2021Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе АДЗатворен(а)20.09.2021

032-2021Доставка на 1 брой дроселираща арматура DN 100 PN 240 с електрическо задвижване за рециркулация на ЕПП – 4В – по техническо заданиеЗатворен(а)03.09.2021

031-2021Проверка и калибриране на системата за непрекъснат мониторинг в Топлофикация Русе АД през 2021 г.. Затворен(а)13.08.2021

030-2021Приемане и третиране на излезли от употреба луминесцентни и живачни лампиЗатворен(а)12.08.2021

029-2021Изработка и монтаж на металната част на опори за монтаж на димоход за връзка между К7 и К8, по техническо задание и проектЗатворен(а)03.08.2021

028-2021Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на Топлофикация РусеЗатворен(а)13.07.2021

027-2021Ежемесечна поддръжка, обслужване и ремонт пожароизвестителна система, пожарогасителна система, пожарни кранове и система за управление на дим и топлина в „Топлофикация Русе“ АД по техническо заданиеЗатворен(а)20.05.2021

026-2021Направа на проект за реконструкция и модернизация на Мрежова топлофикационна станция в “Топлофикация Русе” АДЗатворен(а)12.05.2021

025-2021Договор за доставка на пластинчати, запоени, едностепенни топлообменници за отоплителни инсталацииЗатворен(а)29.04.2021

024-2021Доставка на 90 т. +/_ 10% технически течен железен трихлорид , съгласно БДС ЕN 888:2004 или еквивалент по техническо заданиеЗатворен(а)22.04.2021

023-2021Доставка на 220 т. +/- 10 % негасена вар за нуждите на Топлофикация Русе АД по техническо задание и графикЗатворен(а)22.04.2021

021-2021Доставка на два броя запорно регулираща арматура DN 100 PN 40 с електрическо задвижванеЗатворен(а)12.04.2021

019-2021Доставка на комплект ротор за центрбежна едностъпална двустраннозасмукваща помпа тип 900Д80БЗатворен(а)12.03.2021

018-2021Изработка и доставка на ролки за гумено-лентови транспортьориЗатворен(а)12.03.2021

017-2021Доставка на 1 /един/бр напорна обратна клапа за електро-питателна помпа (ЕПП)Затворен(а)12.03.2021

015-2021Доставка на дренажна арматура високо налягане за пара и гореща вода – по техническо заданиеЗатворен(а)08.03.2021

014-2021Доставка на електромагнитен разходомер за измерване разхода на допълваща вода в Мрежова помпена станция (МПС)Затворен(а)08.03.2021

013-2021Подмяна на транспортна лента на гумено-лентов транспортьор със ст. № 16 Б, в ТЕЦ Русе Изток – по техническо заданиеЗатворен(а)07.03.2021

012-2021Доставка на транспортна лента за гумено-лентов транспортьор – по техническо заданиеЗатворен(а)07.03.2021

011-2021Доставка на HART-комуникатор за настройка на трансмитери за измерване на топлотехнически величини – по техническо заданиеЗатворен(а)07.03.2021

010-2021Доставка на регулираща арматура Dn 100 с електрическо задвижване – по техническо заданиеЗатворен(а)07.03.2021

009-2021Таксиметров превоз на работници и служители от различни райони на гр.Русе до обекти на Топлофикация Русе АДЗатворен(а)14.02.2021

008-2021Техническа поддръжка и ремонт на ултразвукови търговски топломери и водомери – по техническо заданиеЗатворен(а)14.02.2021

007-2021Доставка на един брой кондензна помпа за Русе IV – по техническо заданиеЗатворен(а)05.02.2021

006-2021Извършване на последваща метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери в абонатните станции – по техническо заданиеЗатворен(а)03.02.2021

005-2021Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи за метан – по техническо заданиеЗатворен(а)27.01.2021

004-2021Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ – по техническо задание и спецификацииЗатворен(а)26.01.2021

003-2021Осигуряване на обслужване от Служба Трудова медицина и замерване на факторите на работната средаЗатворен(а)25.01.2021

002-2021Ежемесечна сервизна поддръжка на система за непрекъсваем емисионен контрол Затворен(а)20.01.2021

001-2021Отпечатване и предоставяне на талони за храна - по техническо задание”Затворен(а)11.01.2021

110-2020Направа на работен проект за изработка и монтаж на стоманени стълби, парапети и обслужващи площадки с парапети, по техническо заданиеЗатворен(а)18.12.2020

107-2020Техническо обслужване, презареждане, хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, и ремонт на носимите и возимите пожарогасители на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)16.11.2020

106-2020Доставка и техническа поддръжка на антивирусен софтуер на Касперски лабораторияЗатворен(а)13.11.2020

105-2020Доставка на защитни работни обувки за работниците и служителите на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание и графикЗатворен(а)09.09.2020

104-2020Доставка на защитно работно облекло за работниците и служителите на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание и графикЗатворен(а)09.09.2020

103-2020Доставка на газоохладител тип ГО – 225/4554-3 за ТВФ – 63-2УЗ, или еквивалентЗатворен(а)11.08.2020

102-2020Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе ЕАД.Затворен(а)22.07.2020

101-2020Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)17.06.2020

100-2020Доставка на електромагнитен разходомер за измерване разхода на дунавска вода от Нова помпена станция по техническо заданиеЗатворен(а)17.06.2020

099-2020Извършване на ремонт на ултразвукови търговски топломери и водомери по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)15.06.2020

098-2020/ПСИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект-обособена позиция –Направа топлинна изолация на димоходи от К7,К5 и К4 до СОИ по техническо задание и проектна документацияЗатворен(а)12.06.2020

097-2020Изследване на деформационните процеси на дигите на секция Б северен сектор на депо за неопасни отпадъци на сгуроотвал Затворен(а)08.06.2020

096-2020/КСВъзстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)05.06.2020

095-2020/ПСПОДМЯНА НА ТРЪБЕН СНОП НА КОНДЕНЗАТОРА НА ПАРНА ТУРБИНА № 6 В ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ЧЕРТЕЖЗатворен(а)04.06.2020

094-2020Изработка и доставка на пластмасов / HDPE / резервоар за солна киселина / HCI / по техническо заданиеЗатворен(а)04.06.2020

093-2020/КУПодмяна на 250 м. лента и метална конструкция на ГТЛ 21А в „Топлофикация Русе” ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)03.06.2020

092-2020/ПДИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция - Доставка материали, възли и системи- Доставка на тръби, фланци и компенсаториЗатворен(а)02.06.2020

091-2020/КСИзграждане на опорна конструкция за димоход по техническо задание, работни чертежи и КС в Топлофикация Русе Затворен(а)01.06.2020

090-2020Доставка, абонаментна поддръжка и обновяване на правна информационна система в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)28.05.2020

089-2020Проверка и калибриране на системата за непрекъснат мониторинг в Топлофикация Русе ЕАД през 2020 г.. Затворен(а)28.05.2020

088-2020Доставка на 220 тона негасена варЗатворен(а)26.05.2020

087-2020Доставка на 90 тона технически железен трихлоридЗатворен(а)26.05.2020

086-2020Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ -по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)21.05.2020

085-2020/КСПроектиране, изработка , доставка и монтаж на стоманени стълби, парапети и обслужващи площадки с парапети по техническо заданиеЗатворен(а)21.05.2020

084-2020/КДДоставка на 7 броя колектори от РЕ 100 /тръбни системи с разводка/ по техническо задание за Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)20.05.2020

083-2020/ПДИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на бъркалки комплект с двигател– по техническо задание и чертежиЗатворен(а)20.05.2020

082-2020/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ-ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ВЪЗЛИ И СИСТЕМИ-ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ШЛАКОВ ВЪЗЕЛ ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И КОНСТРУКТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯЗатворен(а)19.05.2020

081-2020/КДДоставка на 260т. (+ –10%) синтетична техническа солна киселина HCl- течна в съответствие на БДС 1081 – 85г. или еквивалент по техническо задание и графикЗатворен(а)18.05.2020

080-2020/ПДИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на дюзи – по техническо заданиеЗатворен(а)13.05.2020

078-2020/ПСИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект-обособена позиция – монтаж на механичното оборудване : тръбна разводка , помпи , спирателна и регулираща арматура, дюзи и др.,както и доставка на материали и крепежни елементи в съответствие на работен проект и техническо заданиеЗатворен(а)12.05.2020

077-2020/ПСИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект-обособена позиция –Направа топлинна изолация на димоходи от К7,К5 и К4 до СОИ по техническо задание и проектна документацияЗатворен(а)11.05.2020

076-2020/КСПроектиране, изработка, доставка и монтаж на стоманени стълби, парапети и обслужващи площадки с парапети по техническо заданиеЗатворен(а)08.05.2020

075-2020Доставка на дренажна арматура високо налягане за Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)07.05.2020

074-2020/КДДоставка на 7 броя колектори от РЕ 100 /тръбни системи с разводка/ по техническо задание за Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)07.05.2020

073-2020/КУОпределяне на остатъчния ресурс на главни паропроводи на турбогенератори №5 и 6 – по технически заданияЗатворен(а)05.05.2020

072-2020/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 - Обособена позиция – Доставка на материали, възли и системи -Доставка на запорна и регулираща арматура с електро задвижване за К5 по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)30.04.2020

071-2020/КСИзграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции-Фасадно ограждане на сграда с термопанели по техническо задание и проектЗатворен(а)30.04.2020

070-2020/КДИзграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции- Доставка и разстилане на 3000 кубика хумусна почва по техническо заданиеЗатворен(а)30.04.2020

069-2020/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция - Обособена позиция – Доставка на възли и системи – Доставка на осем броя роторни дозатори (турникети) за дозиране на въглищен прах по техническо заданиеЗатворен(а)27.04.2020

068-2020Извършване на последваща периодична метрологична проверка на търговски водомери, използвани в абонатни станции – по техническо задание и календарен графикЗатворен(а)23.04.2020

067-2020Доставка на тръби за подмяна на контролни участъци от главни паропроводи Русе IV – по техническо заданиеЗатворен(а)22.04.2020

066-2020/КУ: Подмяна на 250 м. лента и метална конструкция на ГТЛ 21А в „Топлофикация Русе” ЕАД по техническо задание Затворен(а)21.04.2020

065-2020/КДИзграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции-Доставка и разстилане на 3000 кубика хумусна почва по техническо заданиеЗатворен(а)16.04.2020

064-2020/ПДИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на листова ламарина и тръби от хром никел по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)15.04.2020

063-2020/КСИзграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции-Фасадно ограждане на сграда с термопанели по техническо задание и проектЗатворен(а)15.04.2020

062-2020/КУОпределяне на остатъчния ресурс на главни паропроводи на турбогенератори №5 и 6 – по технически заданияЗатворен(а)15.04.2020

061-2020/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ-ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ВЪЗЛИ И СИСТЕМИ-ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ШЛАКОВ ВЪЗЕЛ ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И КОНСТРУКТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯЗатворен(а)13.04.2020

060-2020/ПД: ДОСТАВКА НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ НА ДИМОХОДИ В ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯЗатворен(а)10.04.2020

059-2020/КДДоставка на пластинчати, разглобяеми, едностепенни топлообменници за битово горещо водоснабдяване (БГВ) по зададени технически параметри и технически изискванияЗатворен(а)09.04.2020

058-2020/ПСРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Извършване на пещостроителни и изолационни работи по позиции от техническото заданиеЗатворен(а)03.04.2020

057-2020Доставка на четири броя винтови транспортьори/шнекове/ за хидратна вар– по техническо заданиеЗатворен(а)02.04.2020

056-2020Доставка на 130 м. компенсаторно платно за димоходи от К4,5 и7 към СОИ в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)01.04.2020

055-2020Зазиждане на северен фукс на комин 120 м. по проектна документация и техническо задание Затворен(а)01.04.2020

054-2020Изработка, доставка и монтаж на мостов едногредов кран по техническо задание и проектЗатворен(а)27.03.2020

053-2020Доставка на материали за изработка на капкоуловители по техническо заданиеЗатворен(а)27.03.2020

052-2020Доставка на компенсаторно платно по техническо заданиеЗатворен(а)26.03.2020

051-2020/ПДДоставка на материали за изработка на газоходи в ТЕЦ Изток по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)25.03.2020

050-2020/КДИзработка и доставка на капкоуловителиЗатворен(а)25.03.2020

049-2020/КДДоставка на пластинчати, разглобяеми, едностепенни топлообменници за битово горещо водоснабдяване (БГВ) по зададени технически параметри и технически изискванияЗатворен(а)25.03.2020

048-2020/ПСИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект-обособена позиция –изграждане на димоходи Затворен(а)24.03.2020

047-2020/КДДоставка на линзови компенсатори по спецификация и техническо заданиеЗатворен(а)24.03.2020

046-2020/КУИзбор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от Топлофикация Русе ЕАД по определени маршрути и разписанияЗатворен(а)24.03.2020

045-2020/ПДИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция - Доставка материали, възли и системи- Доставка на арматура по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)20.03.2020

044-2020/ПДДоставка на месингови тръби за кондензатор на ТГ6 в Топлофикация Русе ЕАД по технически изисквания и спецификацияЗатворен(а)20.03.2020

043-2020/ПДИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на дюзи – по техническо заданиеЗатворен(а)20.03.2020

042-2020/ПДИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на четири плюс шест броя бъркалки комплект с двигател– по техническо задание и чертежиЗатворен(а)19.03.2020

041-2020/ПДИзработка и доставка на брони и клинове за мелници ШБМ 287-470 по техническо задание Затворен(а)19.03.2020

040-2020/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на материали, възли и системи – Доставка на дренажна, запорна и регулираща ръчна арматура за К5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)19.03.2020

039-2020/КДДоставка на два броя запорно регулираща арматура DN 65 PN 64 с електрическо задвижване за ПВН на Русе IV в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)16.03.2020

038-2020/ПСРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция -Реконструкция на възли и системи – Реконструкция на прахови бункери 5А/Б на котел 5 по техническо задание и чертежЗатворен(а)12.03.2020

037-2020/КСИзвършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)09.03.2020

036-2020/КУИзбор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от Топлофикация Русе ЕАД по определени маршрути и разписанияЗатворен(а)09.03.2020

035-2020/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на възли и системи - Доставка на 3 броя въздуходувни апарати по техническо заданиеЗатворен(а)26.02.2020

034-2020/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на възли и системи –Доставка на два бр. кислородомери за измерване на кислород в димни газове на К5 в Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)26.02.2020

033-2020/КСИзграждане на четири броя силози по чертеж и техническо задание Затворен(а)25.02.2020

032-2020/КДДоставка на два броя запорно регулираща арматура DN 65 PN 64 с електрическо задвижване за ПВН на Русе IV в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)25.02.2020

031-2020Преосвидетелстване на заварчици от Топлофикация Русе ЕАД по списъкЗатворен(а)21.02.2020

030-2020/КСИзвършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)20.02.2020

029-2020Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи за метан по техническо заданиеЗатворен(а)20.02.2020

028-2020/ПСИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция-Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за инсталация за очистване на димни газове на ПГ№ 4,ПГ№5 и ПГ№7 в Топлофикация Русе ЕАД по проектЗатворен(а)19.02.2020

027-2020Текущо техническо поддържане и ремонт на булдозер ДЕТ-250 по техническо заданиеЗатворен(а)19.02.2020

026-2020/КУДефектовка и ремонт на 2 броя редуктори Ц 800 за мелници Русе IVв Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)18.02.2020

025-2020/ПСИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция-Изграждане на система за непрекъснат мониторинг на емисиите след инсталация за очистване на димни газове по техническо задание и проектЗатворен(а)18.02.2020

024-2020/ПДДоставка на ротор високо налягане за Турбогенератор ст.№ 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)14.02.2020

023-2020/ПДИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на дюзи – по техническо заданиеЗатворен(а)14.02.2020

022-2020Ежемесечна поддръжка, обслужване и ремонт пожароизвестителна система, пожарогасителна система, пожарни кранове и система за управление на дим и топлина в „Топлофикация Русе“ ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)14.02.2020

021-2020/КС: Изграждане на Агрегатно-Варово стопанство,Резервоари и силози в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание, КС и проектна документацияЗатворен(а)13.02.2020

020-2020/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на материали, възли и системи –1.Доставка на шамотни и керамоперлитни тухли.2.Доставка на мертел.3.Доставка на огнеупорен бетон.4.Доставка на огнеупорна замазка.5.Доставка на минерална вата по спецификация за Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)10.02.2020

019-2020/ПСРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция -Монтаж на възли и системи -2- Монтаж на възли и системи по техническото задание и проектиЗатворен(а)06.02.2020

018-2020/КДДоставка на турбинно масло ТП-32 или еквивалент за ТГ5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание Затворен(а)06.02.2020

017-2020/ПДДоставка на 600т. карбамит /урея/ за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)04.02.2020

016-2020/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на възли и системи –1.Доставка на осем бр.ротационни дозатора(турникети) за дозиране на смлян въглищен прах от бункери към система за пневмотранспорт на К 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание.2. Доставка на два бр. кислородомери за измерване на кислород в димни газове на К5 в Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)04.02.2020

015-2020/КУДефектовка и ремонт на 2 броя редуктори Ц 800 за мелници Русе IVв Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)03.02.2020

014-2020/КСИзграждане на Агрегатно-Варово стопанство,Резервоари и силози в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание, КС и проектна документация Затворен(а)31.01.2020

013-2020/ПДИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на 3 броя въздуходувни апарати по техническо заданиеЗатворен(а)29.01.2020

012-2020/ПДИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на помпи – 2 по техническо заданиеЗатворен(а)28.01.2020

011-2020/КУИзготвяне на работен проект част машинно-конструктивна на метални газоходи свързващи котли №№4,5, 7и 8 на ТЕЦ Русе Изток с новоизграждащата се СОИ по техническо заданиеЗатворен(а)28.01.2020

010-2020/КДДоставка на турбинно масло ТП-32 за ТГ5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание Затворен(а)24.01.2020

009-2020Таксиметров превоз на работници и служители от различни райони на гр.Русе до обекти на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)22.01.2020

008-2020/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка арматура-Доставка на два броя предпазни клапани с управление и шумозаглушители по техническо задание. Затворен(а)21.01.2020

007-2020/ПДДоставка на ротор високо налягане за Турбогенератор ст.№ 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)20.01.2020

006-2020/КУИзготвяне на работен проект част машинно-конструктивна на метални газоходи свързващи котли №№4,5, 7и 8 на ТЕЦ Русе Изток с новоизграждащата се СОИ по техническо заданиеЗатворен(а)15.01.2020

005-2020Ежемесечна сервизна подръжка на система за непрекъсваем емисионен контрол по техническо заданиеЗатворен(а)14.01.2020

004-2020Осигуряване на обслужване от Служба Трудова медицина и замерване на факторите на работната среда Затворен(а)08.01.2020

003-2020/КСРеконструкция на дунавски водопровод в Топлофикация Русе ЕАД по проект, техническо задание и обособени позиции- обособена позиция –Реконструкция на съществуващ водопровод от стоманени тръби ф 800 за дунавска вода на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и проектна документацияЗатворен(а)07.01.2020

002-2020Техническа поддръжка, презареждане, хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, и ремонт на носимите и возимите на противопожарни уреди, поставени на дежурство на територията на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)06.01.2020

001-2020Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по техническо заданиеЗатворен(а)02.01.2020

110-2019/КСРеконструкция на дунавски водопровод в Топлофикация Русе ЕАД по проект, техническо задание и обособени позиции- обособена позиция –Реконструкция на съществуващ водопровод от стоманени тръби ф 800 за дунавска вода на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и проектна документацияЗатворен(а)23.12.2019

109-2019/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи –12.Изработка и доставка на изходящ паропрегревател по техническо задание и конструктивна документация;13.Изработка и доставка на конвективен паропрегревател по техническо задание и конструктивна документация;14.Изработка и доставка на таванен паропрегревател по техническо задание и конструктивна документацияЗатворен(а)29.11.2019

108-2019Доставка на анализатори за измерване кислород в димни газове на Котел № 4 – по техническо заданиеЗатворен(а)27.11.2019

107-2019Извършване на безразрушителен контрол на метала на съоръженията в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)20.11.2019

106-2019Доставка на 150 метра водонапорна тръба HDPE  500, PN 10 с фитинги и арматура – по техническо задание и СпецификацияЗатворен(а)19.11.2019

105-2019Доставка на ел. двигател 160 KW , за гумено-лентов транспортьор 03 – по технически характеристикиЗатворен(а)08.11.2019

104-2019/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи –11.Изработка и доставка на таванна конструкция по проектна документацияЗатворен(а)07.11.2019

103-2019/КДИзработка ,доставка и монтаж на опорна конструкция и пасарелка за инсталация за впръск на урея за котли №7 и 8 по техническо задание и чертежиЗатворен(а)01.11.2019

102-2019Извършване на ремонтно- строителни и монтажни работи по сградния фонд на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)25.10.2019

101-2019Възстановяване основен вал на чукова дробилка монтирана на ГЛТ 08Б в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)23.10.2019

100-2019/ПД: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на помпи по техническо заданиеЗатворен(а)14.10.2019

099-2019/ПСГазифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция - Изграждане на инсталация за природен газ –преустройство -демонтаж и монтаж на съществуващо и ново оборудване в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)11.10.2019

098-2019Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Доставка на материали, възли и системи - Доставка на фланци и връзки, по техническо задание и спецификация Затворен(а)09.10.2019

097-2019Възстановяване на топлинна изолация на цилиндър високо налягане /ЦВН/ на ТГ-5 в „Топлофикация Русе“ ЕАДЗатворен(а)08.10.2019

095-2019Доставка и техническа поддръжка на антивирусен софтуер на Касперски лаборатория за срок от една година Затворен(а)02.10.2019

094-2019Доставка на един брой акумулаторна батерия за електроповдигач по техническо заданиеЗатворен(а)26.09.2019

093-2019/КУЗастраховка имущество, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)26.09.2019

092-2019/ПДРеконструкция на дунавски водопровод в Топлофикация Русе ЕАД по проект, техническо задание и обособени позиции- обособена позиция -Доставка на 1400м. шевна тръба ф500 /500 ÷ 530 х 6,5 ÷ 8/ Затворен(а)19.09.2019

091-2019/ПДИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на помпи по техническо заданиеЗатворен(а)18.09.2019

090-2019/ПДГазифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Доставка на материали, възли и системи – Изработка и доставка на 10 /десет / броя газови горелки по техническо задание и проектна документацияЗатворен(а)17.09.2019

089-2019/ПСГазифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Изграждане на инсталация за природен газ –преустройство -демонтаж и монтаж на съществуващо и ново оборудване в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)16.09.2019

088-2019Доставка на работно облекло и/или работни обувки за работниците и служителите на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)16.09.2019

087-2019/ПДГазифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Доставка на материали, възли и системи - Доставка по спецификация на арматура и техника за изграждане на площадков газопровод, измервателен пункт, газорегулиращ пункт, газорегулиращ възел и газоарматурни блокове на котел ст.№4 в Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)12.09.2019

086-2019/ПСГазифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция -Проектиране и изграждане на управлението на горивна уредба на Котел 4 с гориво природен газ по техническо задание Затворен(а)11.09.2019

085-2019/ПУРемонт на парна турбина ПТ 60-90/13 зав. № 1508/1977 г. Ст.№5 по обособени позиции -1. Ремонт РВН /ротор високо налягане/ и 2. Ремонт на ЦВН /цилиндър високо налягане/ по технически заданияЗатворен(а)10.09.2019

084-2019/ПУДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕЗатворен(а)09.09.2019

083-2019/КУЗастраховка имущество, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)09.09.2019

082-2019/КДГазифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Доставка на материали, възли и системи -Доставка на безшевна тръба 530x12 за газификация на котел 4, по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)05.09.2019

081-2019/КДГазифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Доставка на материали, възли и системи -Доставка на безшевна тръба 530x12 за газификация на котел 4, по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)24.08.2019

080-2019/КДИзработка и доставка на 300 броя ролки Ф 108, L 900 и 400 броя ролки Ф 108, L 300 за гумено-лентов транспортьор, изработени съгласно Техническо заданиеЗатворен(а)09.08.2019

079-2019/КСВъзстановяване на върхов подгревател по техническо задание и чертежиЗатворен(а)09.08.2019

078-2019/КУСъбиране и инкасиране на дължимите суми от абонатите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)08.08.2019

077-2019/ПСГазифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция -Проектиране и изграждане на управлението на горивна уредба на Котел 4 с гориво природен газ по техническо задание Затворен(а)07.08.2019

076-2019Основен ремонт на дизелов двигател на булдозер № 4 - модел Т-170, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, съгласно техническо задание. Затворен(а)06.08.2019

075-2019/ПУ Ремонт на парна турбина ПТ 60-90/13 зав. № 1508/1977 г. Ст.№5 по обособени позиции -1. Ремонт РВН /ротор високо налягане/ и 2. Ремонт на ЦВН /цилиндър високо налягане/ по технически заданияЗатворен(а)01.08.2019

074-2019/КДДоставка на търговски ултразвукови топломери, по зададени технически характеристики и спецификация за топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)30.07.2019

073-2019/КСИзграждане на разпределителен и присъединителен топлопроводи и абонатна станция и ВОИ на блок Добри Христов в гр. Русе – по техническо задание, количествена сметка и проектЗатворен(а)30.07.2019

072-2019/КУСъбиране и инкасиране на дължимите суми от абонатите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание Затворен(а)25.07.2019

071-2019/КДИзработка и доставка на 300 броя ролки Ф 108, L 900 и 400 броя ролки Ф 108, L 300 за гумено-лентов транспортьор, изработени съгласно Техническо заданиеЗатворен(а)25.07.2019

070-2019/КСВъзстановяване на върхов подгревател по техническо задание и чертежиЗатворен(а)23.07.2019

069-2019/ПСРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция -Реконструкция на възли и системи – Реконструкция на прахови бункери 5А/Б на котел 5 по техническо задание и чертежЗатворен(а)22.07.2019

068-2019Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции- Обособена позиция :-Доставка на възли и машини-Доставка на потопяема помпа тип К 3354-Р94 или еквивалентЗатворен(а)19.07.2019

067-2019Реконструкция и модернизация на корозирали конструктивни елементи, в събирателно корито на реактор – утаител № 1 тип „Кургаев“, съгласно техническо заданиеЗатворен(а)19.07.2019

066-2019/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи –Изработка и доставка на 18 броя подвески за екранна система на котел 5 по конструктивна документацияЗатворен(а)17.07.2019

065-2019/КДДоставка на търговски ултразвукови топломери, по зададени технически характеристики и спецификация за топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)17.07.2019

064-2019/КДДоставка на резервни части за парна турбина ПТ-60-90/13, производител ЛМЗ, зав. № 1508/1977 г. ст.№ 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)17.07.2019

063-2019/КСИзграждане на разпределителен и присъединителен топлопроводи и абонатна станция и ВОИ на блок Добри Христов в гр. Русе – по техническо задание, количествена сметка и проектЗатворен(а)17.07.2019

062-2019/ПДГазифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Доставка на материали, възли и системи - Доставка по спецификация на арматура и техника за изграждане на площадков газопровод, измервателен пункт, газорегулиращ пункт, газорегулиращ възел и газоарматурни блокове на котел ст.№4 в Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)12.07.2019

061-2019Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе ЕАД.Затворен(а)12.07.2019

060-2019/КДДоставка на резервни части за парна турбина ПТ-60-90/13, производител ЛМЗ, зав. № 1508/1977 г. ст.№ 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)04.07.2019

059-2019Възстановяване на нарушена изолация на парогенератор № 8, по техническо заданиеЗатворен(а)02.07.2019

058-2019/ПДДоставка на 250т.+–10% техническа течна натриева основа (NaOH) съгласно БДС 2362-85 марка РД или еквивалент съгласно техническо задание и графикЗатворен(а)01.07.2019

057-2019/КСИзграждане на разпределителен и присъединителен топлопроводи и абонатна станция и ВОИ на блок Иван Дечев в гр. Русе – по техническо задание, количествена сметка и проектЗатворен(а)01.07.2019

056-2019/КСИзграждане на разпределителен и присъединителен топлопроводи и абонатна станция и ВОИ на блок Добри Христов в гр. Русе – по техническо задание, количествена сметка и проектЗатворен(а)01.07.2019

055-2019/КСВъзстановяване на на металните носещи елементи на ГТЛ на гумено-лентов транспортьор- 150м. със ст.№ 21 Б по техническо задание Затворен(а)25.06.2019

054-2019/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи –Изработка и доставка на економайзер на котел 5 по конструктивна документацияЗатворен(а)13.06.2019

053-2019/КДДоставка на 2300 броя тръби ф 20х1,5 с дължина 5 метра за върхов бойлер по техническо заданиеЗатворен(а)06.06.2019

052-2019/КУИзбор на фирма за отпечатване, сгъване и запечатване в плик на сметко-фактурите, отпечатване на разяснителни материали относно нормативната уредба и разнос на фактурите на клиентите на Топлофикация Русе ЕАД използващи топлинна енергия по техническо заданиеЗатворен(а)03.06.2019

051-2019“Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок „Мусоркски“, вх.В, гр. Русе по техническо задание, количествена сметка Затворен(а)28.05.2019

050-2019Доставка на дренажна арматура високо налягане за пара и гореща вода – по техническо заданиеЗатворен(а)27.05.2019

049-2019/ПДДоставка на 50 тона стоманени топки ф 60 по техническо заданиеЗатворен(а)17.05.2019

048-2019/ПДДоставка на блокови абонатни станции за водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)14.05.2019

047-2019/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -10.Изработка и доставка на прахопроводи /колена/ към бридови горелки на котел 5, по проектна документацияЗатворен(а)09.05.2019

046-2019Изработка и доставка на конструктивни елементи /сито; кожух; конзоли; въздухопровод; варопровод; улей /течка/; носещи оси/на варогасителен барабан – по техническо заданиеЗатворен(а)08.05.2019

045-2019/КСВъзстановяване на върхов подгревател по техническо задание и чертежиЗатворен(а)07.05.2019

044-2019/КУИзготвяне на работен проект част машинно-технологична за цялостна газификация на котел 4 по техническо заданиеЗатворен(а)02.05.2019

043-2019Доставка на 220т.+/– 10% негасена вар за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)23.04.2019

042-2019Доставка на 90 т. +/–10% технически течен железен трихлорид съгласно БДС EN 888:2004 или еквивалент по техническо заданиеЗатворен(а)23.04.2019

041-2019/КДДоставка на 260т. (+ –10%) синтетична техническа солна киселина HCl- течна в съответствие на БДС 1081 – 85г. или еквивалент по техническо задание и графикЗатворен(а)23.04.2019

040-2019Доставка на лагер за регенеративен въздухо-подгревател на Блок 4 – по техническо заданиеЗатворен(а)19.04.2019

039-2019Пренавиване на 1 бр. статор от 6kV електродвигател тип А-112-4М 200 кW, 1485 об/мин., за мрежова помпаЗатворен(а)18.04.2019

038-2019Предаване за третиране на излезли от употреба луминесцентни и живачни лампиЗатворен(а)18.04.2019

037-2019/КУИзготвяне на работен проект част машинно-технологична за цялостна газификация на котел 4 по техническо заданиеЗатворен(а)17.04.2019

036-2019/ПСИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ ОТ СЕРНИ ОКИСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПАРОГЕНЕРАТОРИ СТ.№4 , №5,№7 И №8 В ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕЗатворен(а)16.04.2019

035-2019/КСИзвършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)16.04.2019

034-2019/КСВъзстановяване на върхов подгревател по техническо задание и чертежиЗатворен(а)15.04.2019

033-2019: Проверка и калибриране на системата за непрекъснат мониторинг в Топлофикация Русе ЕАД през 2019 гЗатворен(а)08.04.2019

032-2019Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ – по техническо задание и спецификацииЗатворен(а)08.04.2019

031-2019/КУРазработване на идеен проект на част Електро за обект Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект Затворен(а)02.04.2019

030-2019/КСИзвършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)02.04.2019

029-2019/КДДоставка на транспортна лента за гумено-лентов транспортьор за въглища – по техническо заданиеЗатворен(а)26.03.2019

028-2019/ПСРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване електро и КИП и А в „Топлофикация Русе”ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)25.03.2019

027-2019/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -7.Изработка и доставка на въздуховоди горещ въздух към пещна камера на котел 5.:8.Изработка и доставка на рециркулация на димни газове в пещна камера на котел 5Затворен(а)21.03.2019

026-2019Превоз на въглища, собственост на възложителя, насипно с товарни автомобили от склад на пристанище “Русе Изток” до склад на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)18.03.2019

025-2019/КУРазработване на идеен проект на част Електро за обект Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект Затворен(а)18.03.2019

024-2019Доставка на газо-плътно компенсаторно платно и уплътнителни листове за Котел 5 – по техническо заданиеЗатворен(а)15.03.2019

023-2019Вземане и разработване на средна проба от пристигащите шлепове с въглища за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)15.03.2019

022-2019Замерване количество въглища, пристигащи с шлепове за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)15.03.2019

021-2019/КДДоставка на транспортна лента за гумено-лентов транспортьор за въглища по техническо заданиеЗатворен(а)12.03.2019

020-2019/ПСИзграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект Затворен(а)07.03.2019

019-2019/ПСИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – ПОЗИЦИЯ ИЗГРАЖДАНЕ НА УТАИТЕЛЕН БАСЕИН №2Затворен(а)26.02.2019

018-2019/ПДИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ - ДОСТАВКА НА ТРОШЕН КАМЪК 15 000 т. ФРАКЦИЯ 5-63 ммЗатворен(а)25.02.2019

017-2019Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи за метан по техническо заданиеЗатворен(а)22.02.2019

016-2019/ПДИзбор на верига бензиностанции, в цялата страна за зареждане на транспортните средства на Топлофикация Русе ЕАД с бензин А95Н, супер дизел и газ пропан бутан чрез използване на карти за плащанеЗатворен(а)21.02.2019

014-2019/КУИзбор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от Топлофикация Русе ЕАД по определени маршрути и разписанияЗатворен(а)14.02.2019

013-2019/КДДоставка на линзови компенсатори по спецификация и техническо заданиеЗатворен(а)12.02.2019

012-2019Основен ремонт на дизелов двигател на булдозер № 4 - модел Т-170, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, съгласно техническо задание. Затворен(а)11.02.2019

011-2019Ежемесечна поддръжка, обслужване и ремонт пожароизвестителна система, пожарогасителна система, пожарни кранове и система за управление на дим и топлина в „Топлофикация Русе“ ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)01.02.2019

010-2019/КУИзбор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от Топлофикация Русе ЕАД по определени маршрути и разписанияЗатворен(а)01.02.2019

009-2019/КДДоставка на линзови компенсатори по спецификация и техническо заданиеЗатворен(а)29.01.2019

008-2019Избор на медиен сайт за публикуване на рекламиЗатворен(а)25.01.2019

007-2019/ПДДоставка на двупътни регулиращи вентили и електро-задвижвания за абонатни станции по зададени технически характеристикиЗатворен(а)24.01.2019

006-2019Изработка и доставка на ролки за гумено-лентови транспортьори със ст. №№ 10АБ, 13АБ, 14АБ, 15АБ и 16АБ в Топлофикация Русе ЕАД, ТЕЦ Русе изток“ – по техническо заданиеЗатворен(а)23.01.2019

005-2019Ремонт на санитарни помещения – мъжки и дамски тоалетни на втори и трети етаж в главен корпус на ТЕЦ - Русе, по техническо заданиеЗатворен(а)17.01.2019

004-2019/КУИзбор на медиен сайт за публикуване на рекламиЗатворен(а)15.01.2019

003-2019Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)07.01.2019

002-2019Осигуряване на обслужване от Служба Трудова медицина и замерване на факторите на работната среда Затворен(а)07.01.2019

001-2019Предоставяне на офис техника за извършване на офисни услуги (принтиране, копиране, сканиране, скан към мейл) – по техническо заданиеЗатворен(а)07.01.2019

128-2018/КДИзработка и доставка на брони и клинове за мелници на котли 7 и 8, по техническо заданиеЗатворен(а)27.12.2018

127-2018Ежемесечна сервизна поддръжка на система за непрекъсваем емисионен контрол – по техническо заданиеЗатворен(а)18.12.2018

126-2018/ПСРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване електро и КИП и А в „Топлофикация Русе”ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)18.12.2018

125-2018: Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции- позиция Изграждане на Стационарна помпена станция и оборотен тръбопровод – под позиция - монтаж на помпи и оборудване на Сгуроотвал в „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание Затворен(а)18.12.2018

124-2018/КСИзграждане на навес по проект и техническо задание Затворен(а)12.12.2018

123-2018Доставка на шламова потопяема вертикална помпа – по техническо заданиеЗатворен(а)11.12.2018

122-2018Доставка на комплект двигател – редуктор с фрикционна шайба за товарен асансьор РсАУ 2350 – по техническо заданиеЗатворен(а)11.12.2018

121-2018: Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции- позиция Изграждане на Стационарна помпена станция и оборотен тръбопровод – под позиция проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за управление на помпите на Сгуроотвал в „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание Затворен(а)10.12.2018

120-2018Таксиметров превоз на работници и служители от различни райони на гр.Русе до обекти на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)30.11.2018

119-2018Доставка на 5 000 кг. +/_ 10% турбинно масло с вискозитетен клас ТП-32 или еквивалент по техническо заданиеЗатворен(а)30.11.2018

118-2018/ПДДоставка на 250т.+–10% техническа течна натриева основа (NaOH) съгласно БДС 2362-85 марка РД или еквивалент съгласно техническо задание и графикЗатворен(а)27.11.2018

117-2018/КС: Изграждане на навес по проект и техническо задание Затворен(а)23.11.2018

116-2018Техническо обслужване, презареждане, хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, и ремонт на носимите и возимите пожарогасители на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)21.11.2018

115-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ №5 - Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -7.Изработка и доставка на въздуховоди горещ въздух към пещна камера на котел 5.:8.Изработка и доставка на рециркулация на димни газове в пещна камера на котел 5.:9.Изработка и доставка на прахопроводи към основни горелки на котел 5.:10.Изработка и доставка на прахопроводи към бридови горелки на котел 5, по проектна документацияЗатворен(а)13.11.2018

112-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -1.Изработка и доставка на система за над факелен въздух по проект.Затворен(а)07.11.2018

111-2018Изготвяне на идеен и работен проект за вагонно разтоварище на въглища в Топлофикация Русе, по техническо заданиеЗатворен(а)01.11.2018

110-2018/ПДДоставка чрез лизинг на телескопичен повдигач по техническо заданиеЗатворен(а)26.10.2018

109-2018/КДИзработка и доставка на 10 броя пароотвеждащи тръби от заден екран - Русе IV, по техническо заданиеЗатворен(а)24.10.2018

108-2018/КСРеконструкция на котел 5 - обособена позиция Монтажни работи – Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание. Затворен(а)24.10.2018

107-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция - Изработка и доставка на възли и системи-Изработка и доставка на ширмов паропрегревателна К5 по техническо задание и конструктивна документацияЗатворен(а)23.10.2018

106-2018/КУИзбор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от и до Инсталация за сепариране на битови отпадъци собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по определен маршрут и разписаниеЗатворен(а)22.10.2018

105-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -7.Изработка и доставка на въздуховоди горещ въздух към пещна камера на котел 5.:8.Изработка и доставка на рециркулация на димни газове в пещна камера на котел 5.:9.Изработка и доставка на прахопроводи към основни горелки на котел 5.:10.Изработка и доставка на прахопроводи към бридови горелки на котел 5, по проектна документацияЗатворен(а)10.10.2018

104-2018/КУИзбор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от и до Инсталация за сепариране на битови отпадъци собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по определен маршрут и разписаниеЗатворен(а)10.10.2018

103-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -6.Изработка и доставка на система за над факелен въздухЗатворен(а)01.10.2018

102-2018Провеждане на курс за обучение на оператори на парогенератори на енергийни котли III-та степен – по техническо заданиеЗатворен(а)28.09.2018

101-2018Заснемане на подкранови пътища на козлови кранове РсПС 0430 и РсПС 0877 по техническо заданиеЗатворен(а)27.09.2018

100-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -1.Изработка и доставка на економайзер на котел 5 по конструктивна документацияЗатворен(а)21.09.2018

099-2018Текущо техническо поддържане и ремонт на булдозер ДЕТ-250 по техническо заданиеЗатворен(а)18.09.2018

098-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -1.Изработка и доставка на водоспусни тръби.Затворен(а)18.09.2018

097-2018/КУЗастраховка имущество собственост на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)13.09.2018

096-2018Доставка на работно облекло и/или работни обувки за работниците и служителите на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по технически задания и графикЗатворен(а)05.09.2018

095-2018/КДИзработка и доставка на 10 броя пароотвеждащи тръби от заден екран - Русе IV, по техническо заданиеЗатворен(а)04.09.2018

094-2018/КУЗастраховка имущество, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)31.08.2018

093-2018Доставка и техническа поддръжка на антивирусен софтуер на Касперски лаборатория за срок от една година – по техническо заданиеЗатворен(а)16.08.2018

092-2018Основен ремонт на дизелов двигател на булдозер № 9-модел Т-170, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, съгласно техническо задание. Затворен(а)10.08.2018

091-2018Проверка и калибриране на системата за непрекъснат мониторинг в Топлофикация Русе ЕАД през 2018 гЗатворен(а)03.08.2018

090-2018Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)01.08.2018

089-2018/ПДИзграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции- Обособена позиция :-Доставка на възли и машини-Доставка на потопяеми помпи по позиции и технически параметриЗатворен(а)30.07.2018

088-2018/КСВъзстановяване на покривни конструкции по обособени позиции-1.Лаборатория за горива в ТЕЦ Русе ИзтокЗатворен(а)30.07.2018

087-2018/ПУПРЕНАВИВАНЕ НА 3 БРОЯ СТАТОРИ НА 6 KV ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИП ДАЗО-13-70-8М-У1 500KW/740 ОБ/МИН. ЗА МЕЛНИЦИ РУСЕ IVЗатворен(а)25.07.2018

086-2018/ПУДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕЗатворен(а)23.07.2018

085-2018/ПДИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ- ДОСТАВКА НА ТРОШЕН КАМЪК 15000Т.ФРАКЦИЯ5-63Затворен(а)23.07.2018

084-2018Разработване на конструктивна документация на връзка пещ – конвективна шахта и нови връзки по газ и мазут към горелките на котел 4, по техническо заданиеЗатворен(а)20.07.2018

083-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -1.Изработка и доставка на газоходи сушилни газове.Затворен(а)19.07.2018

082-2018/ПД: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на 4 броя ниско емисионни горелки по конструктивна документацияЗатворен(а)18.07.2018

081-2018Доставка на 220 т. негасена вар за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)13.07.2018

080-2018/ПДДоставка на 60 тона стоманени топки ф 60 по техническо заданиеЗатворен(а)11.07.2018

079-2018/КУ 1.Обособена позиция - Разработване на конструктивна документация за изработка на газоходи студена и гореща рециркулация към котел 7по техническо задание.Затворен(а)11.07.2018

078-2018/КУ1.Обособена позиция - Разработване на конструктивна документация за изработка на система за отделяне на шлаката / шлаков възел / за котел 8 по техническо задание.Затворен(а)11.07.2018

077-2018Разработване на работен проект за изграждане на инсталация за приемане, транспортиране и изгаряне на шредиран ТБО и смляна слама по техническо заданиеЗатворен(а)10.07.2018

076-2018/КУ1.Обособена позиция - Разработване на конструктивна документация за изработка на система за отделяне на шлаката / шлаков възел / за котел 82.Обособена позиция- Разработване на конструктивна документация за въздуховоди и горещ въздух към горелките за котел 8 по техническо задание по техническо задание.Затворен(а)28.06.2018

075-2018Изработка на техническа документация за ширмов паропрегревател – Русе IV, по техническо заданиеЗатворен(а)28.06.2018

074-2018/КУ1.Обособена позиция - Разработване на конструктивна документация за изработка на газоходи студена и гореща рециркулация към котел 7по техническо задание.2.Обособена позиция- Разработване на конструктивна документация за прахопроводисмесителен възел и прахопроводи към бридови горелки за котел 7по техническо заданиеЗатворен(а)28.06.2018

073-2018“Доставка на газоохладител тип ГО – 225/4554-3 за ТВФ – 63-2УЗЗатворен(а)27.06.2018

072-2018/ПДДоставка на акумулаторна батерия по технически показатели , монтаж на акумулаторната батерия на място , пренастройка на съществуващия токоизправител за работа с новата батерия и въвеждане в работа Затворен(а)22.06.2018

071-2018Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание.Затворен(а)20.06.2018

070-2018/ПД: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -1.Изработка и доставка на газоходи сушилни газове.2.Изработка и доставка на водоспускни тръби по конструктивна документацияЗатворен(а)06.06.2018

069-2018/КСНаемане на механизация с оператор за изпълнение на земни работи по проект.Затворен(а)05.06.2018

068-2018/КУИзготвяне на конструктивна документация за изработка на ниско емисионни горелки и економайзер за котли част Разширение – Русе 4 по техническо задание Затворен(а)28.05.2018

067-2018Подмяна на 150 метра метална конструкция на гумено-лентов транспортьор със ст. № 21 Б, в ТЕЦ Русе Изток – по техническо заданиеЗатворен(а)28.05.2018

066-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на 4 броя ниско емисионни горелки по конструктивна документацияЗатворен(а)22.05.2018

065-2018/ПСПроектиране,доставки и изграждане на система за мониторинг и управление на инсталация за очистване на димни газове от серни окиси, генерирани от парогенератори ст.№4 и ст.№5 в ТЕЦ Русе Изток по техническо заданиеЗатворен(а)18.05.2018

064-2018/КСНаемане на механизация с оператор за изпълнение на земни работи по проект Затворен(а)18.05.2018

063-2018Доставка на 90 т. +/_ 10% технически течен железен трихлорид , съгласно БДС ЕN 888:2004 или еквивалент по техническо задание“ Затворен(а)15.05.2018

062-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ-ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ВЪЗЛИ И СИСТЕМИ-ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ШИРМОВ ПАРОПРЕГРЕВАТЕЛ НА К5Затворен(а)15.05.2018

061-2018/КУИзготвяне на конструктивна документация за изработка на ниско емисионни горелки и економайзер за котли част Разширение – Русе 4 по техническо задание Затворен(а)15.05.2018

060-2018/КСДемонтаж на тръби от пещна камера на енергиен котел в Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)11.05.2018

059-2018Доставка на 70 метра транспортна лента за гумено-лентов транспортьор за въглища по техническо заданиеЗатворен(а)10.05.2018

058-2018/КДДоставка на пластинчати топлообменници за отопление и битова гореща вода по зададени технически характеристики и спецификации за Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)08.05.2018

057-2018/ПДИзграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции-Позиция Доставка материали-Доставка на трошен камък 15000т.фракция 5-63ммЗатворен(а)03.05.2018

056-2018/ПСИзграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позицииЗатворен(а)02.05.2018

055-2018/КДДоставка на 260 т. синтетична течна солна киселина по техническо задание и графикЗатворен(а)27.04.2018

054-2018/КСДемонтаж и монтаж на тръби от пещна камера на енергиен котел 4 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание Затворен(а)27.04.2018

053-2018Доставка на материали по спецификацияЗатворен(а)26.04.2018

052-2018/ПСРеконструкция на котел №5-Обособена позиция Носеща контрукция -Изработка на носеща консрукция /каракас/ на котел №5 в ТЕЦ Изток на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и техническа документацияЗатворен(а)26.04.2018

051-2018Изграждане на слънчеви колектори за подгряване на технологична вода в „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание и проектЗатворен(а)24.04.2018

050-2018Подмяна на основни горелки на ПГ № 8 с нискоемисионни, по техническо заданиеЗатворен(а)24.04.2018

049-2018/КСДемонтаж на тръби от пещна камера на енергиен котел в Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)24.04.2018

048-2018/ПДИзработка, доставка и монтаж на въздухоподгревател I ва степен – студени пакети на котел №8 по техническа документацияЗатворен(а)20.04.2018

047-2018/ПДРеконструкция на котел №5-Обособена позиция - Изработка и доставка на възли и системи-Изработка и доставка на ширмов паропрегревателна К5Затворен(а)20.04.2018

046-2018Заснемане /нивомерна снимка/ на подкранови пътища в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)18.04.2018

045-2018Изработка и доставка на 150 броя горни ролконосачи и 100 броя долни ролконосачи за метална конструкция на гумено-лентов транспортьор – по техническо заданиеЗатворен(а)17.04.2018

044-2018Изработка и доставка на ролки за метална конструкция на гумено-лентов транспортьор – по техническо заданиеЗатворен(а)17.04.2018

043-2018/КДДоставка на 260 т. синтетична течна солна киселина по техническо задание и графикЗатворен(а)17.04.2018

042-2018Доставка на 2 броя абонатни станции за отопление за присъединяване към ТПМ на бл. „Клисура“, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)12.04.2018

041-2018Проверка и калибриране на системата за непрекъснат мониторинг в Топлофикация Русе ЕАД през 2018 г.Затворен(а)12.04.2018

040-2018Изработка и доставка на резервно задвижващо зъбно колело /рицел/ за мелници на котли в ТЕЦ ИзтокЗатворен(а)10.04.2018

039-2018Избор на медицински център за провеждане на профилактични прегледи и лабораторни медицински изследвания на работещите в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)10.04.2018

038-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на материали,метални профили и метални листи по техническо задание и спецификация Затворен(а)05.04.2018

036-2018/ПСРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция -Монтаж на възли и системи - Монтаж на възли и системи по позиции описани в техническото задание , работната документация и чертежи на котел 5Затворен(а)30.03.2018

035-2018Извършване на ремонт на ултразвукови търговски топломери и водомери – по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)30.03.2018

034-2018Доставка на 4 броя честотни инвертори за управление на въздуходувки – по техническо заданиеЗатворен(а)27.03.2018

033-2018/КУИзбор на медиен сайт за публикуване на рекламиЗатворен(а)26.03.2018

032-2018/ПСПРОЕКТИРАНЕ,ДОСТАВКИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ ОТ СЕРНИ ОКИСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПАРОГЕНЕРАТОРИ СТ.№4 И №5 В ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕЗатворен(а)19.03.2018

031-2018/КУИзбор на медиен сайт за публикуване на рекламиЗатворен(а)15.03.2018

030-2018Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ – по техническо задание и спецификацииЗатворен(а)12.03.2018

029-2018/КСРеконструкция на котел 5 - обособена позиция - Монтажни работи - Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание. Затворен(а)07.03.2018

028-2018Извършване на последваща периодична метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери – по техническо задание и календарен графикЗатворен(а)07.03.2018

027-2018Доставка на датчици за газова горивна уредба на блок 4 по техническо заданиеЗатворен(а)02.03.2018

026-2018/КДРеконструкция на котел 5 - обособена позиция Доставки - Изработка и доставка на шлакова вана, по техническо заданиеЗатворен(а)01.03.2018

025-2018/КСРеконструкция на котел 5 - обособена позиция - Монтажни работи - Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание. Затворен(а)20.02.2018

024-2018/КДДоставка на двупътни регулиращи вентили и електро-задвижвания за абонатни станции, по зададени технически характеристикиЗатворен(а)20.02.2018

023-2018/КДРеконструкция на котел 5 - обособена позиция –Доставки- Изработка и доставка на шлакова вана за котел 5 по техническо задание. Затворен(а)16.02.2018

022-2018/КСВъзстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)14.02.2018

021-2018/КСВъзстановяване на подземна стоманобетонова галерия и гумено-лентови транспортьори със ст.№21АБ в ТЕЦ Русе Изток – по техническо задание и проектЗатворен(а)14.02.2018

020-2018/КУВъзстановяване на перков подавач за ГЛТ 01А в „Топлофикация Русе” ЕАД по техническо задание Затворен(а)14.02.2018

019-2018/КДВъзстановителен ремонт на метални козирки и бункери на ГЛТ01А в Топлофикация Русе ЕАД , ТЕЦ Изток по техническо заданиеЗатворен(а)14.02.2018

018-2018/ПДДОСТАВКА НАТРЪБИ И СИСТЕМА ОТ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТОПЛОПРОВОДИ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА ВКОПАНИ ДИРЕКТНО В ЗЕМЯТА ПО ЗАДАДЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАДЗатворен(а)14.02.2018

017-2018/КУИзбор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от Топлофикация Русе ЕАД по определени маршрути и разписанияЗатворен(а)08.02.2018

016-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ-ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ВЪЗЛИ И СИСТЕМИ-ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ШИРМОВ ПАРОПРЕГРЕВАТЕЛ НА К5Затворен(а)07.02.2018

015-2018/КДДоставка на двупътни регулиращи вентили и електро-задвижвания за абонатни станции, по зададени технически характеристики. Затворен(а)07.02.2018

014-2018/ПДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка арматура-Доставка на два броя предпазни клапани с управление и шумозаглушители по техническо задание. Затворен(а)06.02.2018

013-2018Изготвяне на идеен проект за реконструкция на Котел № 4 за изгаряне на местни горива /ОЕГ и шисти/ - част Машинно-технологична, по техническо заданиеЗатворен(а)01.02.2018

012-2018Осъществяване на поддръжка на мейл сървър, кабелна свързаност, интернет свързаност между обекти на „Топлофикация Русе“ ЕАД, намиращи се на територията на гр. Русе, по техническо заданиеЗатворен(а)01.02.2018

011-2018/КСРеконструкция на котел 5 - обособена позиция Монтажни работи – Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание. Затворен(а)01.02.2018

010-2018/КДРеконструкция на котел 5 - обособена позиция Доставки - Изработка и доставка на шлакова вана, по техническо задание. Затворен(а)31.01.2018

009-2018/КДРеконструкция на котел 5-обособена позиция Доставка арматури-Доставка на 1 брой запорна арматура DN 250/200с ел.задвижване за питателна магистрала/К81/на котел 5 по техническо задание. Затворен(а)30.01.2018

008-2018Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи за метан – по техническо заданиеЗатворен(а)26.01.2018

007-2018/ПСРЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5Обособена позиция -Монтаж на възли и системи - Монтаж на възли и системи по позиции описани в техническото задание , работната документия и чертежи на котел 5 Затворен(а)26.01.2018

006-2018/КСВъзстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)25.01.2018

005-2018Вземане и разработване на средна проба от пристигащите шлепове с въглища за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)25.01.2018

004-2018Замерване количество въглища, пристигащи с шлепове за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)25.01.2018

003-2018Доставка на шламова потопяема помпа тип „БИБО“ – по техническо заданиеЗатворен(а)25.01.2018

002-2018/КУИзбор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от Топлофикация Русе ЕАД по определени маршрути и разписанияЗатворен(а)23.01.2018

001-2018/ПСРеконструкция на котел №5-Обособена позиция -Екранна система- Изработка и доставка на мембранни панели за пещна камера на котел № 5Затворен(а)09.01.2018

132-2017/КСВъзстановителен ремонт на метални козирки и бункери на ГЛТ01А в Топлофикация Русе ЕАД , ТЕЦ Изток по техническо заданиеЗатворен(а)14.12.2017

131-2017/КУВъзстановяване на перков подавач за ГЛТ 01А в „Топлофикация Русе” ЕАД Затворен(а)14.12.2017

130-2017Предоставяне на офис техника за извършване на офисни услуги (принтиране, копиране, сканиране, скан към мейл) – по техническо заданиеЗатворен(а)13.12.2017

129-2017/КСВъзстановяване на подземна стоманобетонова галерия и гумено-лентови транспортьори със ст.№21АБ в ТЕЦ Русе Изток – по техническо задание и проектЗатворен(а)07.12.2017

128-2017Доставка на 2 броя дроселираща арматура DN 65 PN 240 с електрическо задвижване за рециркулация на ЕПП на Русе IV – по техническо заданиеЗатворен(а)05.12.2017

127-2017Ежемесечна сервизна поддръжка на система за непрекъсваем емисионен контрол – по техническо заданиеЗатворен(а)24.11.2017

126-2017/КДДоставка на циркулационни и дренажни помпи по зададени технически характеристики и спецификаци за топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)21.11.2017

125-2017Осигуряване на обслужване от Служба Трудова медицина и замерване на факторите на работната средаЗатворен(а)20.11.2017

124-2017Реконструкция на котел 5 –Обособена позиция Проектиране 2 -Разработване на работен проект за носеща конструкция /каркас/ на котел № 5 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание Затворен(а)15.11.2017

123-2017Изграждане на паропровод 10 ата за захранване на фирма „Русе Кемикълс“ АД, техническо задание и проектЗатворен(а)14.11.2017

122-2017/КУИзготвяне на технико-икономически анализ за кандидатстване за дерогация по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС, за достигане на норми за допустими емисии, приети с Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталаии за котли 4,5,7, и 8 по техническо заданиеЗатворен(а)14.11.2017

120-2017Отстраняване на аварии по участъци на топлопреносни трасета, от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)10.11.2017

119-2017Изготвяне на идеен проект за реконструкция на Котел № 4 за изгаряне на местни горива /ОЕГ и шисти/ - част Машинно-технологична, по техническо заданиеЗатворен(а)09.11.2017

118-2017: „Разработване на идеен проект за реконструкция на Котели № 5, 7 и 8 за изгаряне на местни горива /ОЕГ и шисти/ - част Машинно-технологична, по техническо задание“.Затворен(а)09.11.2017

117-2017: Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)08.11.2017

116-2017Пране и сушене на работно облекло на работници и служители в “Топлофикация Русе”ЕАД ”Затворен(а)06.11.2017

115-2017Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на “Топлофикация Русе” EАДЗатворен(а)06.11.2017

114-2017/КУИзготвяне на технико-икономически анализ за кандидатстване за дерогация по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС, за достигане на норми за допустими емисии, приети с Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталаии за котли 4,5,7, и 8 по техническо задание.Затворен(а)03.11.2017

113-2017Извършване на хидроизолационни работи по покривна конструкция на котелно помещение на Котел 7 и Котел 8, по техническо задание. Затворен(а)18.10.2017

112-2017/ПС Реконструкция на котел №5-Обособена позиция -Екранна система- Изработка и доставка на мембранни панели за пещна камера на котел № 5Затворен(а)17.10.2017

111-2017/ПУРеконструкция на котел №5 Обособена позиция проектиране -Разработване на конструктивна документация по технически задания.Затворен(а)16.10.2017

110-2017Доставка на топломери за търговско мерене на топлинна енергия в ТПМ на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по технически изискванияЗатворен(а)12.10.2017

109-2017/ПСИЗРАБОТКА НА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ /КАРАКАС/ НА КОТЕЛ №5 В ТЕЦ ИЗТОК НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯЗатворен(а)10.10.2017

108-2017Ежемесечна поддръжка, обслужване и ремонт пожароизвестителна система, пожарогасителна система, пожарни кранове и система за управление на дим и топлина в „Топлофикация Русе“ ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)02.10.2017

107-2017Техническа поддръжка, презареждане и ремонт на противопожарни уреди поставени на дежурство на територията на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание.Затворен(а)02.10.2017

106-2017/ПДДоставка на тръби ф51х5 – 20700 кг. и Ф219,1х30 – 9300кг.за Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)28.09.2017

105-2017Ремонт на охлаждаща система на дизелов двигател В31Б на булдозер ДЕТ 250, собственост на топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)26.09.2017

104-2017Демонтаж, почистване и изнасяне на демонтирана изолация от котел 5 по техническо заданиеЗатворен(а)25.09.2017

103-2017Пренавиване на един брой статор на електродвигател тип А-132-6 , 630 кW, 985 об/мин. за брегови помпи в НПСТВ.Затворен(а)21.09.2017

102-2017Изследване на деформационните процеси на дигите на северен сектор на депо за неопасни отпадъци на Сгуроотвал на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)18.09.2017

101-2017Събиране и инкасиране на дължимите суми от абонатите на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)18.09.2017

100-2017Доставка на 240 000мт.+–10% въглища марка Т съгласно техническо задание и графикЗатворен(а)08.09.2017

099-2017/ПДДоставка на 250т.+–10% техническа течна натриева основа (NaOH) съгласно БДС 2362-85 марка РД или еквивалент съгласно техническо задание и графикЗатворен(а)30.08.2017

098-2017/КУИзготвяне на инвестиционен Технически проект за очистване на димни газове от серни окиси (SOx) при изгаряне на въглища от находища „Кемерово“ и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. № 4 и № 5 в ТЕЦ „Русе – Изток“,, по техническо задание.Затворен(а)18.08.2017

097-2017Сервизно поддържане на три броя товаро-пътнически асансьори в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)18.08.2017

096-2017Доставка на работни обувки за служителите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и графикЗатворен(а)18.08.2017

095-2017Таксиметров превоз на работници и служители от различни райони на гр.Русе до обекти на Топлофикация Русе ЕАД. Затворен(а)16.08.2017

094-2017Доставка и техническа поддръжка на антивирусен софтуер на Касперски лаборатория за срок от една година – по техническо заданиеЗатворен(а)16.08.2017

093-2017Предаване за третиране на излезли от употреба луминесцентни и живачни лампиЗатворен(а)15.08.2017

092-2017Възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки по водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД“.Затворен(а)07.08.2017

091-2017/КУИзготвяне на инвестиционен Технически проект за очистване на димни газове от серни окиси (SOx) при изгаряне на въглища от находища „Кемерово“ и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. № 4 и № 5 в ТЕЦ „Русе – Изток“,, по техническо заданиеЗатворен(а)04.08.2017

090-2017/КУЗастраховка имущество,собственост на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)04.08.2017

089-2017Пренавиване на 1 брой статор на електродвигател 6 КV тип ДАЗО-13-70 8М У1 500 КW/740об/мин за мелница РусеIVЗатворен(а)03.08.2017

088-2017/ПУВъоръжена охрана на обекти на "Топлофикация - Русе" ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)31.07.2017

087-2017/КУЗастраховка имущество, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)25.07.2017

086-2017/КУИзготвяне на инвестиционен Технически проект за очистване на димни газове от серни окиси (SOx) при изгаряне на въглища от находища „Кемерово“ и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. № 4 и № 5 в ТЕЦ „Русе – Изток“,, по техническо заданиеЗатворен(а)25.07.2017

085-2017Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)19.07.2017

084-2017Продажба на вторични метални отпадъци - черни метали около 350 тонаЗатворен(а)17.07.2017

082-2017Текущо техническо обслужване и ремонт на булдозер ДЕТ-250 по техническо заданиеЗатворен(а)11.07.2017

081-2017/КДДоставка и подмяна на 1 брой прекъсвач 110 kV с елегазов тип, по техническо заданиеЗатворен(а)06.07.2017

079-2017/КУРемонт салников компенсатор от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание. Затворен(а)05.07.2017

078-2017Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок Клисура, ул. Чипровци, гр. Русе по техническо задание и проектЗатворен(а)27.06.2017

077-2017/КСДемонтаж с маркиране на всички тръбопроводи – водоподаващи, пароотводящи, паропусни, връзки с колектори и малки тръбопроводи около котела, демонтаж свързващи тръби на таванен паропрегревател, циклони, кондензни установки, паросборна камера, обдухващи апарати, стълби и площадки, като се маркират за съответните коти и разположение по техническо заданиеЗатворен(а)23.06.2017

076-2017/КСдемонтаж торцева стена, демонтаж главен паропровод от паросборна камера до БДЕ, демонтаж барабан, демонтаж таванен паропрегревател с таванна конструкция, демонтаж щитове на преходна зона, изходящ паропрегревател и конвективен паропрегревател Затворен(а)20.06.2017

075-2017/КУРемонт на мелница 8 А, Б на парогенератор № 8, по техническо заданиеЗатворен(а)20.06.2017

074-2017/КУ: Ремонт на подгревател за питателна вода на парна турбина № 6 в Топлофикация Русе ЕАД Затворен(а)20.06.2017

073-2017/КУРемонт на подгревател за питателна вода на парна турбина № 5 в Топлофикация Русе ЕАД Затворен(а)20.06.2017

072-2017/КУВъзстановяване на перков подавач за ГЛТ 01А по техническо задание Затворен(а)20.06.2017

071-2017/КУВъзстановяване на ТГЛ№21А чрез подмяна на металните елементи от участък 48 до 228 метър,прилежащите й питатели и кабелни лавици по техническо задание и проект Затворен(а)20.06.2017

070-2017/КСРеконструкция на блокови индивидуални абонатни станции от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание. Затворен(а)19.06.2017

069-2017/ПДДоставка и подмяна на тръби на кондензатор на парна турбина ПТ60-90/13- №6 в Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)19.06.2017

068-2017Възстановяване на покривни конструкции, по технически заданияЗатворен(а)15.06.2017

067-2017Доставка на сферични вентили на заварка за реконструкция на секциониращи възли в топлофикационни камери, част от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе – по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)15.06.2017

066-2017/КУПодмяна на осем броя горелки за прах на ПГ № 7, по техническо задание. Затворен(а)15.06.2017

065-2017/КУПодмяна на осем броя горелки за прах на ПГ № 8, по техническо задание. Затворен(а)15.06.2017

064-2017/КУПолагане на антикорозионно покритие(гумиране) на резервоар №3 за солна киселина по техническо заданиеЗатворен(а)15.06.2017

063-2017/КСПочистване, възстановяване топлинна изолация /вата/ и тухлена зидария на димоходи 7А и 7Б на комин № 3 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание. Затворен(а)15.06.2017

062-2017Изготвяне на работен инвестиционен проект на инсталация за очистване на димни газове от серни окиси (SOx) при изгаряне на въглища от находища „Кетнерово“ и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори № 4 и № 5 в ТЕЦ „Русе – Изток“, по техническо заданиеЗатворен(а)13.06.2017

061-2017Разработване на ремонтна документация за реконструкция на компенсатори в топлофикационни камери, по техническо заданиеЗатворен(а)13.06.2017

060-2017Изработка и доставка на 296 броя болтове М30, по техническо заданиеЗатворен(а)13.06.2017

059-2017/КДИзработка и доставка на брони за мелници ШБМ 287-470, по техническо заданиеЗатворен(а)13.06.2017

058-2017/ПДИзработка, доставка и подмяна на економайзер първа степен на котел №7 по техническа документацияЗатворен(а)12.06.2017

057-2017/ПДИзработка, доставка и подмяна на въздухоподгревател I ва степен – студени пакети на котел №8 по техническа документацияЗатворен(а)07.06.2017

056-2017Изработка и доставка на резервни части за багерни помпи по техническо задание и чертежиЗатворен(а)07.06.2017

055-2017/КУВъзстановяване на перков подавач за ГЛТ 01А по техническо задание Затворен(а)07.06.2017

054-2017/КСВъзстановяване на ТГЛ№21А чрез подмяна на металните елементи от участък 48 до 228 метър,прилежащите й питатели и кабелни лавици по техническо задание и проект Затворен(а)07.06.2017

053-2017/КДДоставка на резервни части за абонатни станции, по зададени технически характеристики и спецификацииЗатворен(а)07.06.2017

052-2017/КУПодмяна на осем броя горелки за прах на ПГ № 8, по техническо задание. Затворен(а)07.06.2017

051-2017/КУПодмяна на осем броя горелки за прах на ПГ № 7, по техническо задание. Затворен(а)07.06.2017

050-2017/КДДоставка и подмяна на 1 брой прекъсвач 110 kV с елегазов тип, по техническо заданиеЗатворен(а)07.06.2017

049-2017/КУРемонт на мелница 8 А, Б на парогенератор № 8, по техническо задание. Затворен(а)07.06.2017

048-2017/КУРемонт на подгревател за питателна вода на парна турбина № 5 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание. Затворен(а)01.06.2017

047-2017/КУРемонт на подгревател за питателна вода на парна турбина № 6 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание. Затворен(а)01.06.2017

046-2017/ПДДоставка на блокови индиректни абонатни станции по зададени технически параметри, технологична схема и спецификация на оборудването за Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)31.05.2017

045-2017Изготвяне на техническа документация за изработка на газоход, свързващ газоходите на котли № 7 и № 8 пред електрофилтри, по техническо заданиеЗатворен(а)30.05.2017

044-2017/КУПолагане на антикорозионно покритие(гумиране) на резервоар №3 за солна киселина по техническо заданиеЗатворен(а)30.05.2017

043-2017Реконструкция на корозирали конструктивни елементи, в събирателно корито на реактор – утаител № 1 тип „Кургаев“, съгласно техническо заданиеЗатворен(а)25.05.2017

042-2017Ремонт на мелница 7А на ПГ № 7, по техническо заданиеЗатворен(а)25.05.2017

041-2017Възстановяване на охладителна система, включващо подмяна компенсатори на тръбопроводи по циркулационна вода на кондензатора на ТГ 5 и ТГ 6 на Русе IV.Затворен(а)23.05.2017

040-2017Реконструкция на 2 броя дренажни шахти, част от топлофикационната система на Топлофикация Русе, по техническо заданиеЗатворен(а)23.05.2017

039-2017Реконструкция на корозирали конструктивни елементи, оросителни устройства и модернизация на филтриращ елемент на механичен филтър № 1, съгласно техническо задание. Затворен(а)23.05.2017

038-2017Възстановяване на метални козирки в обсега на перков подавач №1 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)22.05.2017

037-2017Възстановяване на желязо-бетонни елементи на пресипка „А“ в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)22.05.2017

036-2017Ремонт на верижна ходова част на булдозер Т-130, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, съгласно техническо заданиеЗатворен(а)19.05.2017

035-2017Основен ремонт на дизелов двигател на булдозер Т-170, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, съгласно техническо задание. Затворен(а)19.05.2017

034-2017Подмяна топлинна изолация на тръбопроводи и колектори в „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)19.05.2017

033-2017/КУПодмяна на осем броя горелки за прах на ПГ № 8, по техническо задание. Затворен(а)18.05.2017

032-2017/КУПодмяна на осем броя горелки за прах на ПГ № 7, по техническо задание. Затворен(а)18.05.2017

031-2017/КДДоставка на резервни части за абонатни станции, по зададени технически характеристики и спецификацииЗатворен(а)17.05.2017

030-2017Доставка на резервни части за реконструкция и модернизация на центробежна химическа помпа за неутрализация на отпадни води, съгласно техническо заданиеЗатворен(а)17.05.2017

029-2017/КСВъзстановяване на ТГЛ№21А чрез подмяна на металните елементи от участък 48 до 228 метър,прилежащите й питатели и кабелни лавици по техническо задание и проектЗатворен(а)17.05.2017

028-2017/КДДоставка и подмяна на 1 брой прекъсвач 110 kV с елегазов тип, по техническо заданиеЗатворен(а)17.05.2017

027-2017Доставка на уплътнителни листи /паронит/ за електролизер СЭУ-4М, по техническо заданиеЗатворен(а)17.05.2017

026-2017Доставка на 220 т. негасена вар за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)15.05.2017

025-2017Доставка и подмяна на 124 бр. акумулаторни батерии на UPS за прахоподавачи на К-7 и К-8, по техническо заданиеЗатворен(а)15.05.2017

024-2017/КУВъзстановяване на перков подавач за ГЛТ 01А по техническо задание Затворен(а)15.05.2017

023-2017/КУПолагане на антикорозионно покритие(гумиране) на резервоар №3 за солна киселина по техническо заданиеЗатворен(а)15.05.2017

022-2017Доставка на 90 т. +/_ 10% технически течен железен трихлорид , съгласно БДС ЕN 888:2004 или еквивалент по техническо заданиеЗатворен(а)12.05.2017

021-2017Обследване на топлофикационни камери от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)11.05.2017

020-2017/КСДемонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5 по техническо задание и чертежи Затворен(а)19.04.2017

019-2017/ПДДоставка на акумулаторна батерия по технически показатели , монтаж на акумулаторната батерия на място , пренастройка на съществуващия токоизправител за работа с новата батерия и въвеждане в работа Затворен(а)13.04.2017

018-2017 Проверка и калибриране на системата за непрекъснат мониторинг в Топлофикация Русе ЕАД през 2017 гЗатворен(а)10.04.2017

017-2017Текущо техническо обслужване и ремонт на булдозер ДЕТ-250 по техническо заданиеЗатворен(а)07.04.2017

016-2017Извършване на последваща проверка и калибриране на ТСИ по техническо задание и спецификацииЗатворен(а)06.04.2017

015-2017/КДДоставка на 260 т. синтетична течна солна киселина по техническо задание и график.Затворен(а)04.04.2017

014-2017/КСДемонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5, по техническо задание и чертежиЗатворен(а)31.03.2017

013-2017Изготвяне на инвестиционен технически проект и конструктивно обследване на сграда и съставяне на конструктивен доклад за обект: Инсталация за производство на пелети от биомаса на площадка на ТЕЦ Русе Изток“, по техническо заданиеЗатворен(а)17.03.2017

012-2017Доставка на дренажна арматура високо налягане за вода и пара по техническо заданиеЗатворен(а)09.03.2017

011-2017Извършване на последваща периодична метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери – по техническо задание и календарен графикЗатворен(а)06.03.2017

010-2017Доставка на моторни и индустриални масла по спецификация и графикЗатворен(а)06.03.2017

009-2017Доставка на работно облекло за служителите на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание и графикЗатворен(а)02.03.2017

008-2017/КУИзбор на фирма за отпечатване, сгъване и запечатване в плик на сметко- фактурите, отпечатване на разяснителни материали относно нормативната уредба и разнос на фактурите на клиентите на Топлофикация Русе ЕАД използващи топлинна енергия по техническо заданиеЗатворен(а)17.02.2017

007-2017Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на “Топлофикация Русе” EАДЗатворен(а)15.02.2017

006-2017“Замерване количество въглища, пристигащи с шлепове за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание” Затворен(а)01.02.2017

005-2017“Вземане и разработване на средна проба от пристигащите шлепове с въглища за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание” Затворен(а)01.02.2017

004-2017„Сервизно поддържане на три броя товаро-пътнически асансьори в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание“.Затворен(а)25.01.2017

003-2017/КУИзбор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от Топлофикация Русе ЕАД по определени маршрути и разписанияЗатворен(а)12.01.2017

002-2017Доставка на двупътни вентили и електрозадвижвания за абонатни станции, по зададени технически характеристики и спецификацииЗатворен(а)06.01.2017

001-2017Авариен ремонт на съществуващ водопровод от стоманени тръби  800 за дунавска вода на „Топлофикация Русе“ ЕАД по техническо задание и проектЗатворен(а)03.01.2017

027-2016/ПС"Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци, и изграждане на преградна стена на обект: „Рекултивация на нарушен терен на територията на съществуващ Сгуроотвал”Затворен(а)27.12.2016

026-2016/ПДИЗБОР НА ВЕРИГА БЕНЗИНОСТАНЦИИ, В ЦЯЛАТА СТРАНА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАДЗатворен(а)06.12.2016

025-2016Ежемесечна сервизна подръжка на система за непрекъсваем емисионен контрол по техническо заданиеЗатворен(а)01.12.2016

024-2016/КС Изграждане на навес от стоманена конструкция и ст.б. фундаменти за съхранение на суров материал от дървесни частициЗатворен(а)21.11.2016

023-2016/ПСИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, И ИЗГРАЖДАНЕ ПРЕГРАДНА СТЕНА НА ОБЕКТ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕН ТЕРЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛЗатворен(а)21.11.2016

022-2016/ПДИзграждане на навес за дървесен чипс, стоманобетонен траншей за L редлер и изравнителна стоманобетонова площадка– по техническо задание и проект Затворен(а)11.11.2016

021-2016Ежедневно почистване на обекти на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)04.11.2016

020-2016Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)20.10.2016

019-2016/КСИзграждане на разпределителен тръбопровод и присъединителен топлопровод и абонатни станции за блок Д. Христов, блок Падаревски и блок Сметана в гр. Русе – по техническо задание и проектЗатворен(а)18.10.2016

018-2016/КС: Изграждане на разпределителен тръбопровод и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за ул. Вардар №36, ул.Вардар №32 и ул.Мехомия №6-8 в гр. Русе – по техническо задание и проектЗатворен(а)18.10.2016

017-2016/ПДИЗБОР НА ВЕРИГА БЕНЗИНОСТАНЦИИ, В ЦЯЛАТА СТРАНА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАДЗатворен(а)11.10.2016

016-2016Изследване деформационните процеси на дигите на северен сектор на Депо за неопасни отпадъци-Сгуроотвал на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)07.10.2016

015-2016Доставка и подмяна на 124 бр. акумулаторни батерии на UPS а прахоподавачи на К7 и К8 по техническо заданиеЗатворен(а)21.09.2016

014-2016Извършване на безразрушителен контрол на метала на съоръженията в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)21.09.2016

013-2016/КДДоставка на техническа течна натриева основа (NaOH ) 250т. (+ –15%) в съответствие на БДС 2362 – 85г или еквивалент марка РД получен чрез диафрагмена електролизаЗатворен(а)20.09.2016

012-2016Реконструкция на разпределителен топлопровод от топлофикационна камера № Е-5 по ул. „Мостова“ и изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Мостова“, № 7, гр. Русе по техническо задание, количествена сметка и извадки от проектЗатворен(а)20.09.2016

011-2016Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи по техническо заданиеЗатворен(а)20.09.2016

007-2016/КДДоставка на ултразвукови топломери, по зададени технически характеристики и спецификация за топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)16.09.2016

006-2016Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда на ул. „Духовно възраждане“, № 3, гр. Русе по техническо задание, количествена сметка и извадки от проектЗатворен(а)14.09.2016