Обществени поръчки

062-2017 - Затворен(а), Изготвяне на работен инвестиционен проект на инсталация за очистване на димни газове от серни окиси (SOx) при изгаряне на въглища от находища „Кетнерово“ и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори № 4 и № 5 в ТЕЦ „Русе – Изток“, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 17.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила