Цени на услугите

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД
обявява, считано от 01.07.2017 г. цени на топлинната енергия, както следва:

 

Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара 93,60 лв./MWh, без ДДС
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 77,41 лв./MWh, без ДДС

 

„Програма изряден клиент”

В програмата ежемесечно участват всички битови клиенти, които нямат просрочени, съдебни или присъдени задължения към „Топлофикация Русе” ЕАД. Описание на програмата

Цени на услугата:
Дялово разпределение на топлинна енергия

 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД

ул. "Боримечка" № 43 | тел: 082/ 883 572
1,08 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомери за гореща вода за обекти към индивидуална абонатна станция (ИАС).
1,08 лева с ДДС за отчет на водомери на месец за обекти захранвани чрез групова абонатна станция (ГАС).

 

„БРУНАТА БЪЛГАРИЯ” ООД

ул. "Кирил Старцев" № 12А | тел: 082/ 823 125
4,32 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение (разпределител, топломер и водомер) един път в края на отоплителния период и на монтиран уред за дялово разпределение (водомер) един път в края на неотоплителния период за обекти към ИАС, при които разпределението е по прогнозен дял.
4,32 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение (разпределител, топломер) един път в края на отоплителния период за обекти към ГАС, при които разпределението е по прогнозен дял.
5,00 лева с ДДС на партида за ежемесечно отчитане на уреди за дялово разпределение (разпределител, топломер и водомер) в един имот само през отоплителния период за обекти към ИАС на ежемесечен отчет.
5,00 лева с ДДС на партида за ежемесечно отчитане на уреди за дялово разпределение (разпределител, топломер) в един имот само през отоплителния период за обекти към ГАС на ежемесечен отчет.
4,00 лева с ДДС на партида за ежемесечно дистанционно отчитане на уреди за дялово разпределение (разпределител, топломер и водомер) в един имот само през отоплителния период за обекти към ИАС на ежемесечен дистанционен отчет.
4,00 лева с ДДС на партида за ежемесечно дистанционно отчитане на уреди за дялово разпределение (разпределител, топломер) в един имот само през отоплителния период за обекти към ГАС на ежемесечен дистанционен отчет.

 

„ДИКЕЙ-Л” ООД

ул. "Вардар" № 42 | тел: 082/ 823 596
1,20 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти към ИАС.
1,20 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти към ГАС.
1,10 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение с дистанционно отчитане (разпределител, топломер и водомер) за обекти на дистанционен отчет към ИАС.
1,10 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение с дистанционно отчитане (разпределител и/или топломер) за обекти на дистанционен отчет към ГАС.

 

„ЖОКО ЕНЕРДЖИ” ООД

бл. "Кристал", вх. Б ет. 2 | тел: 082/ 858 982
1,12 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти към ИАС и ГАС.
1,12 лева с ДДС на партида за монтирани уреди за дялово разпределение – водомери за гореща вода към ИАС.

 

„ТЕХЕМ СЪРВИСИС” ЕООД

ул. "Хаджи Димитър" № 18 | тел: 082/ 820 370
1,07 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти към ИАС.
1,07 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти към ГАС.
1,50 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти на дистанционен отчет към ИАС.
1,50 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти на дистанционен отчет към ГАС.

 

„ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ” АД

бул. "Липник" № 54, Търговски к-с "Олимп", ет. 2 | тел: 082/ 519 110
1,20 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти към ИАС
1,20 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти към ГАС.

 

„ХОЛИДЕЙ И РАЙЗЕН” ЕООД

гр. Варна, ул. "Македония" № 129, ет. 4 | тел: 052/ 622 487
1,15 лева с ДДС на монтиран уред за дялово разпределение – разпределител и/или топломер за обекти към ИАС и ГАС.
1,15 лева с ДДС на партида за монтирани уреди за дялово разпределение – водомери за гореща вода за обекти към ИАС.