Цени на услугите

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД
обявява, считано от 01.07.2023 г. цени на топлинната енергия, както следва:

 

Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара 133,25 лв./MWh, без ДДС
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 105,57 лв./MWh, без ДДС

 

„Програма изряден клиент”

В програмата ежемесечно участват всички битови клиенти, които нямат просрочени, съдебни или присъдени задължения към „Топлофикация Русе” АД. Описание на програмата

Ценова листа за допълнителни услуги по дялово разпределение и уреди, предлагани от „Топлофикация Русе” АД

Цени на услугата:
Дялово разпределение на топлинна енергия

 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

ул. "Боримечка" № 43 | тел: 082/ 883 572
1,56 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомери за гореща вода за обекти към индивидуална абонатна станция (ИАС).
1,56 лева  за отчет на водомери на месец за обекти захранвани чрез групова абонатна станция (ГАС).

„БРУНАТА БЪЛГАРИЯ” ООД

ул. "Кап.Лейтенант Евстати Винаров" № 10, офис 10 | тел: 082/ 823 125
4,80 лева  на монтиран уред за дялово разпределение (разпределител, топломер и водомер) един път в края на отоплителния период и на монтиран уред за дялово разпределение (водомер) един път в края на неотоплителния период за обекти към ИАС, при които разпределението е по прогнозен дял.
4,80 лева  на монтиран уред за дялово разпределение (разпределител, топломер) един път в края на отоплителния период за обекти към ГАС, при които разпределението е по прогнозен дял.
6,00 лева  на партида за ежемесечно отчитане на уреди за дялово разпределение (разпределител, топломер и водомер) в един имот само през отоплителния период за обекти към ИАС на ежемесечен отчет.
6,00 лева  на партида за ежемесечно отчитане на уреди за дялово разпределение (разпределител, топломер) в един имот само през отоплителния период за обекти към ГАС на ежемесечен отчет.
4,00 лева  на партида за ежемесечно дистанционно отчитане на уреди за дялово разпределение (разпределител, топломер и водомер) в един имот само през отоплителния период за обекти към ИАС на ежемесечен дистанционен отчет.
4,00 лева  на партида за ежемесечно дистанционно отчитане на уреди за дялово разпределение (разпределител, топломер) в един имот само през отоплителния период за обекти към ГАС на ежемесечен дистанционен отчет. 

„ДИКЕЙ-Л” ООД

ул. "Вардар" № 42 | тел: 082/ 823 596
1,80 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти към ИАС.
1,80 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти към ГАС.

„ЖОКО ЕНЕРДЖИ” ООД

бл. "Кристал", вх. Б ет. 2 | тел: 082/ 858 982
1,70 лева на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти към ИАС и ГАС.
1,70 лева на партида за монтирани уреди за дялово разпределение – водомери за гореща вода към ИАС. 

„ТЕХЕМ СЪРВИСИС” ЕООД

ул. "Хаджи Димитър" № 18 | тел: 082/ 820 370
1,86 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти към ИАС.
1,86 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти към ГАС.
1,68 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти на дистанционен отчет към ИАС.
1,68 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти на дистанционен отчет към ГАС.

„ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ” АД

бул. "Липник" № 54, Търговски к-с "Олимп", ет. 2 | тел: 082/ 519 110
1,70 лева на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти към ИАС
1,70 лева на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти към ГАС. 

„ХОЛИДЕЙ И РАЙЗЕН” ЕООД

гр. Варна, ул. "Македония" № 129, ет. 4 | тел: 052/ 622 487
1,38 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – разпределител и/или топломер за обекти към ИАС и ГАС.
1,38 лева  на партида за монтирани уреди за дялово разпределение – водомери за гореща вода за обекти към ИАС.

„ФИРМА ВАМЕКС” ЕООД

гр. Русе, ул. "Църковна независимост" № 3, ет. 5, офис 22А | тел: 082/ 834 409
1,80 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти към ИАС.
1,80 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти към ГАС
1,56 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти на дистанционен отчет към ИАС
1,56 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер за обекти на дистанционен отчет към ГАС