За Ваше удобство създадохме онлайн достъп до личен или фирмен профил на Вашите партиди. Напълно безплатно можете да се информирате за своите фактури и потребление за изминали периоди, както и дистанционно да въвеждате данни от измервателните уреди.

Електронен профил на клиента

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Плащане на сметки

"Топлофикация Русе" АД предлага на битовите абонати следните начини за заплащане на дължимите суми за ползвана топлинна енергия:

Полезна информация