Плащане през банкомат

Абонатите на "Топлофикация Русе" АД могат да плащат своите текущи задължения за топлинна енергия чрез банкомат (системата B-pay).

Плащането може да се извърши от банкомати в цялата страна, като се използват дебитни и кредитни карти на всички банки, включени в системата на БОРИКА.

За да заплатите своите сметки е необходимо да поставите картата си в банкомата и да следвате инструкциите от менюто:

  1. Натискате бутон "Други услуги"
  2. Натискате бутон "B-pay"
  3. Въвеждате кодът на "Топлофикация Русе" АД – 50 205
  4. Въвеждате Вашия абонатен номер
  5. На екрана се появява сумата на задължението на въведения абонатен номер, името на потребителя с този номер и наличността по картовата сметка
  6. За да потвърдите плащането въведете ПИН - кода на карта и следвайте останалите инструкции, които се появяват на дисплея

« назад