Aктуални събития и новини

Програма "Изряден клиент" 2023

Програма
2023-07-28

Уважаеми клиенти на "Топлофикация Русе" АД, като социално отговорен партньор дружеството ни продължава и през следващите 12 месеца, програмата "Изряден клиент", като всеки абонат отговарящ на условията по програмата ще се ползва от пределна цена за битово гореща вода в размер на 12,50 лева без ДДС за всеки потребен и отчетен кубик.

виж още Детайли

Изравнителни сметки за отоплителен сезон 2022-2023 година

Изравнителни сметки за отоплителен сезон 2022-2023 година
2023-07-25

Изравнителните сметки за отоплителен сезон 2022-2023 година, за сградите в които има изготвени изравнителни сметки, вече са раздадени. Крайният срок за подаване на възражения по изравнителните сметки е 31.08.2023 година.

виж още Детайли

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.