07.12.2018 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО за периода от 7.12.18г. до 11.12.18г. за бл. „Сердика” и ул. „Муткурова” №17..

детайли 07.12.2018 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

04.12.2018 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО за периода от 03.12.18г. до 11.12.2018 г. в топлофикационен район "ЦЕНТЪР", обекти пръсединени към топлопреносната мрежа по ул. ул. "Олимпи Панов", „Гладстон”, „Черно море”, „Атанас Буров”, „Христо Г. Данов”)...

детайли 04.12.2018 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

Aктуални събития и новини

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” ЕАД, гр.Русе

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” ЕАД,  гр.Русе
2018-10-30

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за...

виж още

25.10.2018 г. – Начало на отоплителен сезон

25.10.2018 г. – Начало на отоплителен сезон
2018-10-24

„Топлофикация Русе” ЕАД информира своите клиенти, че поради предстоящото понижение на температурите от 24.10.2018г. започна поетапно пускане на отоплението към своите абонати, като първо ще бъдат въведени социално ангажирани потребители , като училища, болници и детски градини и др.

виж още

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” ЕАД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.