Временно прекъсване на топлоснабдяването в р-н „Ялта”

Във връзка с планувано изпълнение на строително монтажни работи за присъединяване към топлопреносната мрежа на сграда на ул. „Вардар” №8 и на основание Общите условия за продажба на топлинна енергия, „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява своите клиенти за временно прекъсване на топлоснабдяването в р-н „Ялта” за периода от от 04.10.2017 г. до 06.10.2017 г. вкл. Засегнати обекти: ул. „Вардар” №1, ул. „Вардар” №5 и ул. „Бистрица” №3...

детайли Временно прекъсване на топлоснабдяването в р-н „Ялта”

Временно е спряно снабдяването с битова гореща вода в район „Локомотив"

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти в район „Локомотив, бл. „Калиакра”, „Тулча” 5, 7, 9 и 11 , ЦДГ „Чучулига”, бл. „БДЖ”, бл. „Лена”, бл. „Алтай”, бл. „Тобол”, бл. „Енисей”, Зала по борба, Зала по акробатика, бл. „Топола” 2 и 4, бл. Космос, бл. „Битоля” 4, 8, 9, 11 и 13, бл. „Лале”, бл. „Витим”, бл. „Ангара”, бл. „Плиска” 112, 116, 118, 120 и 122, че поради възникнала авария на магистрален топлопровод временно е спряно снабдяването с битова гореща вода. Създадена е организация за отстраняване на аварията в най-кратки срокове...

детайли Временно е спряно снабдяването с битова гореща вода в район „Локомотив

Доставка на 240 000мт.+–10% въглища марка Т съгласно техническо задание и график

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ „ ЕАД гр. Русе ул. „ТЕЦ Изток“ – обявява конкурс по оферти за извършване на „доставка през 2018 г. На 240000 тона 10 % нисколетливи енергийни въглища марка „Т“

детайли Доставка на 240 000мт.+–10% въглища марка Т съгласно техническо задание и график

Aктуални събития и новини

Временно прекъсване на топлоснабдяването от 12.05.2017 г. до 19.05.2017 г.

Временно прекъсване на топлоснабдяването от 12.05.2017 г. до 19.05.2017 г.
2017-05-12

В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от Общи условия за продажба на топлинна енергия на потребителите от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД, Топлопреносното предприятие уведомява своите клиенти, че променя началната дата на временното прекъсване на топлоснабдяването за следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти в р-н „Център”...

виж още

Нови срокове за край на отоплителен сезон 2016/17г.

Нови срокове за край на отоплителен сезон 2016/17г.
2017-04-18

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради актуализирана прогноза за текущата седмица 17-23.04.2017г. за понижаване на средно денонощните температури се определят нови срокове за край на отоплителен сезон 2016/17г. Поетапното изключване на обектите от топлопреносната мрежа по контур отопление и отчитане на уреди за търговско мерене на топлинна енергия и вода в индивидуалните абонатни станции и в обектите присъединени към дворни мрежи ще се извърши в периода от 24.04.2017 г. до 27.04.2017 г. (вкл.)

виж още

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” ЕАД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.