ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО В Т.Ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

1. за всички топлофикационни райони на гр. РУСЕ  за периода от 26.08.2016 г...

детайли ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО В Т.Ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода

..

детайли Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода

Aктуални събития и новини

Реконструкция на съществуваща автомивка в ТЕЦ „Русе-Изток”

Реконструкция на съществуваща автомивка в ТЕЦ „Русе-Изток”
2016-09-20

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, „ТОПЛОФИКАЦИЯ Русе” ЕАД обявява намерението си за реализиране на инвестиционно предложение за: “Реконструкция на съществуваща автомивка в ТЕЦ „Русе-Изток””.

виж още

На 02.09.2016г. поради извършване на профилактика на електрозахранването от страна на „ЕНЕРГО-ПРО – мрежи”АД, следните каси

На 02.09.2016г. поради извършване на профилактика на електрозахранването  от страна на „ЕНЕРГО-ПРО – мрежи”АД, следните каси
2016-09-02

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти, че на 02.09.2016г. поради извършване на профилактика на електрозахранването от страна на „ЕНЕРГО-ПРО – мрежи”АД, следните каси:

виж още

Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”

Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”
2016-08-04

На основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, „ТОПЛОФИКАЦИЯ Русе” ЕАД обявява обществен достъп за 14 дни до информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за : „Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”, попадащи в преходния национален план (ПНП) на Република България за големи горивни инсталации”.

виж още