Временно прекъсване на топлоснабдяването в райони Родина, ЦЮР и Мидия-Енос

Поради възникнала авария, планираните ремонтни и строително монтажни дейности започнаха днес. „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява своите клиенти за:

Временно прекъсване на топлоснабдяването в райони Родина, ЦЮР и Мидия-Енос...

детайли Временно прекъсване на топлоснабдяването в райони Родина, ЦЮР и Мидия-Енос

Aктуални събития и новини

Съобщение на „Топлофикация Русе” EАД до своите клиенти

Съобщение на „Топлофикация  Русе” EАД  до своите клиенти
2015-11-19

„Топлофикация Русе” EАД уведомява своите клиенти, ползващи топлинна енергия за битови нужди в сгради етажна – собственост, че считано от месец Ноември 2015 г. е въведена възможност да заплащат своите сметки за топлинна енергия на електронните каси в посочените пощенските станции на „Български пощи” ЕАД.

виж още

Проект за промяна „ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД И ТЪРГОВЕЦ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТИТЕ В СГРАДА - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Проект за промяна „ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД И ТЪРГОВЕЦ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТИТЕ В СГРАДА - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
2015-10-16

„Топлофикация Русе” ЕАД предоставя на своите клиенти проект за промяна „ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД И ТЪРГОВЕЦ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТИТЕ В СГРАДА - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ”.

виж още

ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2015-2016

ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2015-2016
2015-10-13

Във връзка с начало на ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2015-2016 г., започва запълване и обезвъздушаване на вътрешните отоплителни инсталации

виж още