11.06.2018 г. - Уведомление за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО В ГРАД РУСЕ за периода от 26.06.2018г. до 28.06.2018г. (вкл.)

..

детайли 11.06.2018 г. - Уведомление за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО В ГРАД РУСЕ за периода от 26.06.2018г. до 28.06.2018г. (вкл.)

Във връзка с планувано изпълнение на ремонтни и строително монтажни работи ...

Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в район „Център”, обекти: бл. „Хр. Ботев”; бл. „Синчец”; ул. „Ас. Златаров” №20; Община Русе; бл. „Ларго”; бл. „Елит”; пл. „Св. Троица” №17; ул. „П. Берон” №№5 и 7, ул. „Симеон Велики” №№4, 7, 7а, 11 и 18; ул. „Хан Крум” №6; ул. „Гладстон” №9; ул. „Черно море” №2; бл. „Крим”; ул. „Ол. Панов” №13; „Сити Мол”; х-л „Сплендит”; х-л „Абдера”; ул. „Цариброд” №№8, 14 и ул. „Хр. Г. Данов” №2 за периода от 22.06.2018 г. до 24.06.2018 г. вкл...

детайли Във връзка с планувано изпълнение на ремонтни и строително монтажни работи ...

Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в кв. „Изток”, бл. „Явор”

Във връзка с планувано изпълнение на ремонтни-строително монтажни работи и на основание Общите условия за продажба на топлинна енергия, „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява своите клиенти за: временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в кв. „Изток”, бл. „Явор” за периода от 04.06.2018 г. до 15.06.2018 г. вкл...

детайли Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода  в кв. „Изток”, бл. „Явор”

Доставка на 240 000мт.+–10% въглища марка Т съгласно техническо задание и график

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ „ ЕАД гр. Русе ул. „ТЕЦ Изток“ – обявява конкурс по оферти за извършване на „доставка през 2018 г. На 240000 тона 10 % нисколетливи енергийни въглища марка „Т“

детайли Доставка на 240 000мт.+–10% въглища марка Т съгласно техническо задание и график

Aктуални събития и новини

Инвестиционно намерение

Инвестиционно намерение
2018-05-23

На основание чл. 4, ал.2 от Наредба за Условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „Топлофикация Русе” ЕАД и „СитиИнвест – Р” ООД, уведомяват населението на гр. Русе за следното инвестиционно намерение:

виж още

„Топлофикация Русе” ЕАД ще извърши поетапно изключване на обектите на топлопреносната мрежа

„Топлофикация Русе” ЕАД ще извърши поетапно изключване на обектите на топлопреносната мрежа
2018-04-20

Уважаеми клиенти на „Топлофикация Русе” ЕАД, Във връзка с настъпили климатични условия и в изпълнение на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, Ви уведомяваме, че считано от 23.04.2018 година (понеделник) до 24.04.2018 година (вторник), „Топлофикация Русе” ЕАД ще извърши поетапно изключване на обектите на топлопреносната мрежа.

виж още

“Топлофикация Русе” ЕАД” ще внесе в КЕВР предложение за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия

“Топлофикация Русе” ЕАД” ще внесе в КЕВР предложение за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия
2018-02-28

“Топлофикация Русе” ЕАД” ще внесе в КЕВР предложение за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия за ценовия период 01.07.2018г.÷30.06.2019 г. както следва...

виж още

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” ЕАД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.