07.09.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район "Здравец"

детайли 07.09.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район

Aктуални събития и новини

Съобщение

Съобщение
2021-10-09

“Топлофикация Русе” АД уведомява своите клиенти, че от 11.10.2021г. (понеделник) до 13.10.2021 г. (сряда) включително поради технически причини касите на дружеството няма да работят.

виж още Детайли

Съобщение

Съобщение
2021-10-05

“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ”АД УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ НА 11.10.2021г - Понеделник ОТ 08.30 ДО 12.30 КАСИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НЯМА ДА РАБОТЯТ ПОРАДИ СПИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО.

виж още Детайли

Съобщение

Съобщение
2021-08-11

“Топлофикация Русе” АД уведомява своите клиенти, че на 12.08.2021г (четвъртък) касите на дружеството няма да работят от 12:30 до 16:30 часа поради технически причини.

виж още Детайли

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.