Aктуални събития и новини

О Б Я В А от „Топлофикация Русе” АД,ТЕЦ «Русе-Изток»

О Б Я В А от „Топлофикация Русе” АД,ТЕЦ «Русе-Изток»
2023-03-10

В съответствие с чл.95(1) от Закона за опазване на околната среда „Топлофикация Русе” АД, Ви уведомява, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на подаваща лента за въглища към парогенератори в сграда с идентификатор 63427.8.37.72”

виж още Детайли

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.
2023-03-09

За месец ФЕВРУАРИ 2023 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 20378 МВтч, като за същия период през 2022 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 22566 МВтч.

виж още Детайли

Уважаеми клиенти, „Топлофикация Русе” АД, Ви честити Националният празник на Република България трети март.

Уважаеми клиенти, „Топлофикация Русе” АД, Ви честити Националният празник на Република България трети март.
2023-03-02

Нека се преклоним пред подвига и саможертвата на всички герои, допринесли за освобождението на България и с делата си да докажем, че сме потомци на горд и силен народ, който ще пребъде. Весело и топло посрещане на празника.

виж още Детайли

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.