15.08.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Център"

детайли 15.08.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район

01.08.2022 г. - Уведомление за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО В ГРАД РУСЕ за периода от 17.08.2022 г. до 04.09.2022 г. (вкл.)

детайли 01.08.2022 г. - Уведомление за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО В ГРАД РУСЕ за периода от 17.08.2022 г. до 04.09.2022 г. (вкл.)

Aктуални събития и новини

Обява от „Топлофикация Русе” АД, ТЕЦ „Русе-Изток”

Обява от „Топлофикация Русе” АД, ТЕЦ „Русе-Изток”
2022-07-27

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: ““Въвеждане в експлоатация на 2 (два) броя когенерационни мощности с гориво природен газ, тип W20V34SG, производство на Wartsila”.

виж още Детайли

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.