25.09.2018 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО за периода от 25.09.18г. до 27.09.18г. в следните топлофикационни райони: "Есперанто", „Ялта” и Централна градска част. ..

детайли 25.09.2018 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването

Aктуални събития и новини

Инвестиционно намерение

Инвестиционно намерение
2018-05-23

На основание чл. 4, ал.2 от Наредба за Условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „Топлофикация Русе” ЕАД и „СитиИнвест – Р” ООД, уведомяват населението на гр. Русе за следното инвестиционно намерение:

виж още

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” ЕАД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.