2.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

..

детайли 2.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

2.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Здравец - изток

..

детайли 2.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Здравец - изток

Aктуални събития и новини

Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването

Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването
2020-07-13

Уважаеми абонати на „Топлофикация Русе” ЕАД, Уведомяваме ви, че предстои изграждане на съоръжения свързани с изпълнение на задължителните мероприятия в областта на екологичното законодателство и гарантиране на по-чист въздух над града ни, както и ремонтни дейности по топлопреносната мрежа. Поради тези причини ще се наложи да извършим ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО за периода от 1.08.2020г. до 31.08.2020г. на територията на целия град Русе.

виж още

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.