Aктуални събития и новини

Инвестиционни намерения за изграждане на: „ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА СГРАДА”

Инвестиционни намерения за изграждане на: „ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА СГРАДА”
2015-02-27

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД ви уведомява за инвестиционни намерения за изграждане на: „ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА СГРАДА” на следните адреси...

виж още

Допълнително споразумение към договора за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост с „Топлоснабдяване“ АД

Допълнително споразумение към договора за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост с „Топлоснабдяване“ АД
2014-12-13

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че на основание чл.140, ал.5, т.8 и постъпило в „Топлофикация Русе“ ЕАД искане от „Топлоснабдяване“ АД – лицето извършващо дяловото разпределение на топлинна енергия във Вашата сграда, е сключено допълнително споразумение...

виж още