02.12.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за Община Русе, пл. "Света Троица" № 17 и ул. "Симеон Велики" № 7а

детайли 02.12.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за Община Русе, пл.

Aктуални събития и новини

Продължават да се извършват тестови изпитания на отделните елементи и поетапно натоварване на Инсталация за очистване на димни газове

Продължават да се извършват тестови изпитания на отделните елементи и поетапно натоварване на Инсталация за очистване на димни газове
2021-12-02

„Топлофикация Русе” АД уведомява гражданите на гр. Русе, че във връзка с екологични изисквания в „Топлофикация Русе” АД ще продължат да се извършват тестови изпитания на отделните елементи и поетапно натоварване на Инсталация за очистване на димни газове (СОИ), които ще приключат м.януари.

виж още Детайли

Плащане на равни месечни вноски

Плащане на равни месечни вноски
2021-10-18

Клиентите на Дружеството могат да заплащат консумацията на топлинна енергия за отопление и битово гореща вода на равни месечни вноски на база индивидуален договор.

виж още Детайли

Съобщение

Съобщение
2021-10-09

“Топлофикация Русе” АД уведомява своите клиенти, че от 11.10.2021г. (понеделник) до 13.10.2021 г. (сряда) включително поради технически причини касите на дружеството няма да работят.

виж още Детайли

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.