ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВАРИЙНИ РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО В ПЕРИОДА 28.11.÷05.12.2016г. ВКЛ.

Във връзка с планувано изпълнение на ремонтни дейности по топлопреносната мрежа, в частност разпределителен топлопровод, Ду 400, канално полагане по ул. „Ангел Кънчев” и безканално полагане но ул. „Г. Ст. Раковски”, гр. Русе, предлагам чрез средствата за масова информация да се уведомят абонатите в следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти в р-н...

детайли ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВАРИЙНИ РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО В ПЕРИОДА 28.11.÷05.12.2016г. ВКЛ.

Aктуални събития и новини

„Жоко Енерджи“ ЕООД

„Жоко Енерджи“ ЕООД
2016-11-17

От началото на отоплителния сезон 2016г. / 2017г. „Жоко Енерджи“ ЕООД, ще събира от клиентите, които обслужва, сумите за извършване на услугата дялово разпределение.

виж още

Актуализира се цената за услугата дялово разпределение на топлинна енергия

Актуализира се цената за услугата дялово разпределение на топлинна енергия
2016-10-27

„Топлофикация Русе“ ЕАД уведомява клиентите на топлинна енергия избрали дружеството, за лице по чл.139 б от Закона за енергетиката, извършващо дялово разпределение на топлинна енергия, както и клиентите на топлинна енергия за битова гореща вода присъединени към групови абонатни станции, че на основание чл.61 от Наредба 16-334 от 6 Април 2007г. за топлоснабдяването, считано от началото на отоплителния сезон 2016г. / 2017г. цената за услугата дялово разпределение на топлинна енергия се актуализира...

виж още

Начало на отоплителен сезон 2016-2017 г.

Начало на отоплителен сезон 2016-2017 г.
2016-10-17

Уведомяваме Ви, че във връзка с начало на отоплителен сезон 2016-2017 г., считано от 18.10.2016 г. „Топлофикация Русе” ЕАД започва поетапно запълване на вътрешните отоплителни инсталации и ефективното доставяне на топлоенергия за отопление към своите клиенти.

виж още