Aктуални събития и новини

Съобщение

Съобщение
2021-07-14

“Топлофикация Русе” АД уведомява своите клиенти, че на 16.07.2021г (петък) касите на дружеството няма да работят поради технически причини.

виж още Детайли

Анкета

Анкета
2021-07-13

Уважаеми клиенти на "Топлофикация Русе" АД, стартираме анкета между клиентите на дружеството, в която всеки може да участва след влизане в своя личен кабинет на интернет страницата www.toplo-ruse.com.

виж още Детайли

ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ОТ 01.07.2021 ГОДИНА

ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ОТ 01.07.2021 ГОДИНА
2021-07-01

Уважаеми клиенти, „Топлофикация Русе” АД Ви уведомява, че считано от 01.07.2021 година, съгласно решение № Ц - 26 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени нови цени на топлинната енергия, както следва:

виж още Детайли

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.