„Топлофикация Русе”ЕАД уведомява своите клиенти в жилищните квартали: „Родина”, „ЦЮР” и „Мидия Енос”

„Топлофикация Русе”ЕАД уведомява своите клиенти в жилищните квартали: „Родина”, „ЦЮР” и „Мидия Енос”, че поради възникнала авария на магистрален топлопровод временно е спряно снабдяването с битова гореща вода.Създадена е организация за отстраняване на аварията в най-кратки срокове...

детайли „Топлофикация Русе”ЕАД уведомява своите клиенти в жилищните квартали: „Родина”, „ЦЮР” и „Мидия Енос”

Временно прекъсване на топлоснабдяването в ж.к. „Изток” за периода от 26.06.2017 г. до 07.07.2017 г. вкл.

Във връзка с изпълнение на планирани ремонтни-строително монтажни дейности и на основание Общите условия за продажба на топлинна енергия, „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява своите клиенти за временно прекъсване на топлоснабдяването в ж.к. „Изток” за периода от 26.06.2017 г. до 07.07.2017 г. вкл...

детайли Временно прекъсване на топлоснабдяването в ж.к. „Изток” за периода от 26.06.2017 г. до 07.07.2017 г. вкл.

Aктуални събития и новини

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО В Т.Ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО В Т.Ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
2017-06-29

Във връзка с планувано изпълнение на ремонтни и строително монтажни дейности за подготовка на отоплителен сезон 2017-2018 г., „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява своите клиенти за: ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО В Т.Ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА за периода от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г. вкл.

виж още

Временно прекъсване на топлоснабдяването от 12.05.2017 г. до 19.05.2017 г.

Временно прекъсване на топлоснабдяването от 12.05.2017 г. до 19.05.2017 г.
2017-05-12

В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от Общи условия за продажба на топлинна енергия на потребителите от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД, Топлопреносното предприятие уведомява своите клиенти, че променя началната дата на временното прекъсване на топлоснабдяването за следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти в р-н „Център”...

виж още

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” ЕАД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.