Aктуални събития и новини

Визуалният отчет на уредите за месец януари ще бъде преустановен

Визуалният отчет на уредите за месец януари ще бъде преустановен
2021-01-14

Във връзка с въведеното в Република България извънредно противоепидемиологично положение визуалният отчет на уредите за месец януари ще бъде преустановен, като ще бъдат извършвани само дистанционните отчети от фирмите за дялово разпределение.

виж още

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
2021-01-12

За месец декември 2020 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 18088,353 МВтч, като за същия период през 2019 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 15633,384 МВтч.

виж още

Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение визуалният отчет на уредите за месец декември ще бъде преустановен

Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение визуалният отчет на уредите за месец декември ще бъде преустановен
2020-12-11

„Топлофикация Русе” АД Уведомява своите клиенти, че във връзка с въведеното в Република България извънредно противоепидемиологично положение визуалният отчет на уредите за месец декември ще бъде преустановен, като ще бъдат извършвани само дистанционните отчети от фирмите за дялово разпределение.

виж още

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” АД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.