АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2024 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

За месец март 2024 година „Топлофикация Русе” АД е  предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 12820  МВтч, като за същия период през 2023 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 12915 МВтч.


Анализ на фактурите за топлинна енергия за  месец март 2024 година показва, че  сумите, които клиентите ще заплатят са идентични с начислените през месец март  2023 година, поради факта, че средната температура за месец март 2024, в размер  на 9,211 ºС, е на практика еднаква в сравнение с месец март 2023 година, когато  е била 9,59 ºС. 86,77 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150  лева с ДДС, като за същият период през 2023 година са били 90,03.


Сметките до 50 лева имат да плащат 6467  клиента или 34,97% от клиентите.

От 50-100 лева имат да плащат 6331 клиента  или 34,23 % от клиентите.

От 100-150 лева имат да плащат 3250  клиента или 17,57% от клиентите.


Приложено Ви предоставяме сравнителен  анализ на фактурите за месец МАРТ 2024, МАРТ 2023 и ФЕВРУАРИ 2024 година.

 

Анализ


2024-04-19

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини