Новини от месец Юни 2021

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе
2021-06-30 | събития

„Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : «Реконструкция на стоманени тръби Φ 800 за Дунавска вода към ТЕЦ «Русе-Изток», с ПЕВП Φ 500 мм и стоманени тръби Φ 530»...

виж още

Реконструкция на Северна водна магистрала в участък по бул.”Чипровци”

Реконструкция на Северна водна магистрала в участък по бул.”Чипровци”
2021-06-23 | събития

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за: “Реконструкция на Северна водна магистрала в участък по бул.”Чипровци” след камера К№В40-А до НО№В-41 с предварително изолирани стоманени тръби”...

виж още

АНКЕТА

АНКЕТА
2021-06-08 | събития

Уважаеми клиенти, защото Вашето мнение е важно за нас, Ви молим да попълните анкетата, относно качеството на предлаганите услуги....

виж още