Новини от месец Февруари 2015

Инвестиционни намерения за изграждане на: „ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА СГРАДА”

Инвестиционни намерения за изграждане на: „ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА СГРАДА”
2015-02-27 | събития

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД ви уведомява за инвестиционни намерения за изграждане на: „ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА СГРАДА” на следните адреси......

виж още