Инвестиционни намерения за изграждане на: „ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА СГРАДА”

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД ви уведомява за инвестиционни намерения за изграждане на: „ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА СГРАДА” на следните адреси:

- ул. „Мехомия” №6-8, гр. Русе;

- ул. „Мехомия” №1, гр. Русе;

- ул. „Духовно възраждане” №3, гр. Русе;

- ул. „Вардар” №32, гр. Русе.


2015-02-27

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини