03.12.2014г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на 03.12.2014 г.

За отстраняване на авария по разпределителен топлопровод в кв. "Здравец-Север", са предприети съответстващите аварийни - ремонтно строителни дейности /РСМР/.

Предвид констатираните обеми РСМР и на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомяваме клиентите на „Топлофикация Русе” ЕАД, че аварийно възстановителните работи ще продължат до отстраняване на аварията.

От преустановяване на топло-подаването са засегнати следните обекти: обект "Детска-млечна кухня", бл. "Потсдам-1", бл. "Потсдам-2", обекти в ученически комплекс, бл. "Аристон", обект "Химснаб".

Създадена е организация ремонтните дейности да приключат във възможно най-кратки срокове!

За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.

2014-12-03

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини