02.07.2013г. - Уведомление за временно прекъсване на битова гореща вода в периода от 08.07.2013 г. до 14.07.2013 г. вкл.

Във връзка с планувано изпълнение на строително монтажни работи по топлопреносната мрежа и в изпълнение на чл. 9 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, уведомяваме абонатите в следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти и/или жилищни райони: ж.к. „Ялта” група абонати/обекти присъединени към топлопреносната мрежа и разположени между ул. „Ниш”, ул. „Яне Сандански” и ул. „Костур” в гр. Русе в това число ул. „Ниш”№10-12, ул. „Ниш”№14-16, ул. „Ниш”№18, ул. „Ниш”№20-22, ул. „Ниш”№34, ул. Костур №2, ул. Костур №10, ул. „Сандански” №2, жск „Левента-5” както и всички други присъединени към топлопреносната мрежа обекти в описаните по-горе жилищни райони, за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО от 08.07.2013 г. до 14.07.2013 г. вкл.

Създадена е организация ремонтните работи да приключат във възможно най-кратки срокове!

За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.


02.07.2013г. - Уведомление за временно прекъсване на битова гореща вода в периода от 08.07.2013г. до 14.07.2013г. вкл.

Във връзка с планувано изпълнение на строително монтажни работи по топлопреносната мрежа и в изпълнение на чл. 9 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД”, уведомяваме абонатите в следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти и/или жилищни райони: ж.к. „Ялта” група абонати/обекти присъединени към топлопреносната мрежа и разположени между ул. „Ниш”, ул. „Яне Сандански” и ул. „Костур” в гр. Русе в това число ул. „Ниш”№10-12, ул. „Ниш”№14-16, ул. „Ниш”№18, ул. „Ниш”№20-22, ул. „Ниш”№34, ул. Костур №2, ул. Костур №10, ул. „Сандански” №2, жск „Левента-5” както и всички други присъединени към топлопреносната мрежа обекти в описаните по-горе жилищни райони, за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО от 08.07.2013 г. до 14.07.2013 г. вкл.

Създадена е организация ремонтните работи да приключат във възможно най-кратки срокове!

За допълнителна информация, моля звънете на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.


2013-07-02

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини