«Топлофикация Русе» ЕАД започва изравнително засичане на показанията на уредите за изминалия отоплителен сезон

Русе, България – 15 май 2013г. – „Топлофикация Русе“ ЕАД съобщава на своите абонати, че фирмите за дялово разпределение и „Топлофикация Русе” ЕАД започват засичане на уредите и изготвяне на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2012 – 2013 година.

В края на всеки един отоплителен период, на основание чл. 155, ал.2 от Закона за енергетиката и чл.40 от „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе” EАД (одобрени с решение № ОУ – 05/16.07.2012г. на ДКЕВР), се изготвят изравнителни сметки за потребената топлоенергия. Начина на изготвяне на тези сметки е посочен в Наредба 16-334 за топлоснабдяването и Методиката за дялово разпределение (приложение към наредбата).

След извършен от фирмите за дялово разпределение (ФДР) отчет, „Топлофикация Русе” EАД ще изготви изравнителните сметки за изминалия отоплителен сезон, които ще бъдат предадени на потребителите чрез ФДР с протокол, срещу подпис.

Във връзка с това, „Топлофикация Русе” ЕАД моли своите клиенти да осигурят достъп в имотите си за отчет на уредите за дялово разпределение. При невъзможност за осигуряване на достъп на конкретните дати, клиентите трябва да се свържат с фирмата за дялово разпределение, обслужваща сградата.

За точната дата на допълнителния отчет клиентите ще бъдат уведомени допълнително чрез съобщения на информационните табла във входовете на сгради.


2013-05-15

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини