Поетапно изключване на отоплението

Русе, България – 17 април 2013г.„Топлофикация - Русе” ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с настъпили климатични условия и в изпълнение на чл. 5, ал. 2 и чл. 12, т. 3 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация – Русе” ЕАД”, в периода от 22.04.2013г. до 25.04.2013г. (вкл.) ще се извърши поетапното изключване на обектите от топлопреносната мрежа по контур отопление (вътрешни отоплителни инсталации).

Изключването на обектите ще се извършва съвместно с отчитане на уреди за търговско мерене на топлинна енергия и вода в индивидуалните абонатни станции и в обектите присъединени към дворни мрежи.

За допълнителна информация– денонощен телефон на диспечерска служба (082) 841 905


2013-04-17

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини