Новини от месец Май 2018

Инвестиционно намерение

Инвестиционно намерение
2018-05-23 | събития

На основание чл. 4, ал.2 от Наредба за Условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „Топлофикация Русе” ЕАД и „СитиИнвест – Р” ООД, уведомяват населението на гр. Русе за следното инвестиционно намерение:...

виж още