ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ТОПЛОФИЦИРАНЕТО НА НОВИ СГРАДИ

  • Какво е необходимо сграда или част от нея да се присъедини към топлопреностната мрежа?
  • Каква е следващата стъпка от страна на собствениците и как трябва да уведомят „Топлофикация Русе” АД за своето решение?
  • Защо и актовете за собственост?
  • Какви са ангажиментите на двете страни?
  • Какви са сроковете за изграждане на инсталациите от страна на „Топлофикация Русе” АД и клиентите?
  • Каква е цената на инвестицията, която трябва да направят клиентите?
  • Тази цена също не е малка. Вие ще направите ли нещо за намаляването и?
  • Какво ще плащат Вашите нови клиенти?
В съответствие с нормативната уредба е необходимо решение на Общото събрание на сградата или частта от нея, взето с две трети от собствеността на сградата. Това означава, че собствениците, които притежават две трети от площта на сградата, трябва да вземат това решение. Необходимо е също наличието на общо помещение в сутерена на сградата, в което ще бъде разположена абонатната станция.
С протокола на Общото събрание, на което е взето решението за топлофициране. На Общото събрание се избира и представител на живущите, който да подписва от тяхно име всички необходими документи по присъединяването. Избраното лице заявява желанието на сградата чрез заявление по образец, към което се прилага протокола на Общото събрание (нотариално заверен) и копия на актовете за собственост на хората, взели решението. Образецът на заявлението може да се получи от офиса ни на ул. „Боримечка” №43 или да се изтегли от интернет страницата на „Топлофикация Русе” АД.
Горното изискване е в съответствие с чл. 29 ал. 2 т. 2 от Наредба 16-334 за топлоснабдяването, в която е регламентиран начинът на присъединяване. Следва да успокоим нашите бъдещи клиенти, че „Топлофикация Русе” АД е вписана в регистъра на администраторите на лични данни под № 0001606 и личните данни на клиентите по никакъв начин няма да станат достояние на трети лица.
„Топлофикация Русе” АД поема ангажимент да изгради външните топлопроводи и абонатните станции, като специално за нашите нови клиенти, присъединени през 2015 год., предлагаме за наша сметка да бъдат изградени общите сградни инсталации. Това включва инсталацията за отопление и битово гореща вода в общите части на сградата от абонатната станция до последния етаж на сградата, разположени в общите части (стълбища, коридори и други). Клиентите трябва да закупят уредите за измерване на топлинната енергия (топломер и водомер) и да изградят инсталацията от стълбищната площадка до всеки радиатор в своя дом.
Дружеството ни заявява, че всички, които подадат заявлението си за топлофициране до 30.04.2015 година, ще бъдат ефективно включени за ползване до началото на новия отоплителен сезон (месец ноември 2015 година).
Това е строго индивидуално и зависи от отоплителните тела в имотите, но приблизително разходите са от следния порядък за един апартаментен: топломер на стойност 300 лева, един водомер за гореща вода на стойност 40 лева, тръбна разводка по 2-3 лева на метър и отоплителните тела по около 150 лева на тяло.
За нашите нови клиенти ще предложим пакетна цена за топломер и водомер, като цената за двата уреда ще бъде 290 лева. В момента водим преговори с доставчици на радиатори и тръби, като нашето желание е да намерим най-евтиния вариант за отоплителни тела с допълнителни отстъпки за нашите нови клиенти.
Цената на топлинната енергия е една от най-ниските и в момента на пазара на енергия. „Топлофикация Русе” АД предложи на Комисията по енергийно регулиране да утвърди пределна цена за топлинна енергия за отопление и битови нужди в размер на 65 лв/МВтч, която е с 8,7% спрямо сега действащата цена. За да гарантираме стабилност на разходите на нашите клиенти ние предлагаме:

Цена за топла вода:
- за 1 куб. – не повече от 8 лева;
- за 2 куб. – не повече от 12 лева;
- за 3 куб. и повече кубика – не повече от 15 лева.

За отопление - не повече от квадратурата на жилището умножена по 1,50 лева или при 60 квадратни метра апартамент не повече от 90 лева.