Aктуални събития и новини

Съобщение

Съобщение
2021-07-14 | събития

“Топлофикация Русе” АД уведомява своите клиенти, че на 16.07.2021г (петък) касите на дружеството няма да работят поради технически причини. ...

виж още

Анкета

Анкета
2021-07-13 | събития

Уважаеми клиенти на "Топлофикация Русе" АД, стартираме анкета между клиентите на дружеството, в която всеки може да участва след влизане в своя личен кабинет на интернет страницата www.toplo-ruse.com....

виж още

ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ОТ 01.07.2021 ГОДИНА

ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ОТ 01.07.2021 ГОДИНА
2021-07-01 | събития

Уважаеми клиенти, „Топлофикация Русе” АД Ви уведомява, че считано от 01.07.2021 година, съгласно решение № Ц - 26 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени нови цени на топлинната енергия, както следва:...

виж още

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе
2021-06-30 | събития

„Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : «Реконструкция на стоманени тръби Φ 800 за Дунавска вода към ТЕЦ «Русе-Изток», с ПЕВП Φ 500 мм и стоманени тръби Φ 530»...

виж още