Aктуални събития и новини

Временно прекъсване на топлоснабдяването от 12.05.2017 г. до 19.05.2017 г.

Временно прекъсване на топлоснабдяването от 12.05.2017 г. до 19.05.2017 г.
2017-05-12 | събития

В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от Общи условия за продажба на топлинна енергия на потребителите от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД, Топлопреносното предприятие уведомява своите клиенти, че променя началната дата на временното прекъсване на топлоснабдяването за следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти в р-н „Център”......

виж още

Нови срокове за край на отоплителен сезон 2016/17г.

Нови срокове за край на отоплителен сезон 2016/17г.
2017-04-18 | събития

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради актуализирана прогноза за текущата седмица 17-23.04.2017г. за понижаване на средно денонощните температури се определят нови срокове за край на отоплителен сезон 2016/17г. Поетапното изключване на обектите от топлопреносната мрежа по контур отопление и отчитане на уреди за търговско мерене на топлинна енергия и вода в индивидуалните абонатни станции и в обектите присъединени към дворни мрежи ще се извърши в периода от 24.04.2017 г. до 27.04.2017 г. (вкл.)...

виж още

Край на отоплителен сезон 2016 – 2017 г

Край на отоплителен сезон 2016 – 2017 г
2017-03-27 | събития

Във връзка с края на отоплителен сезон 2016 – 2017г. на основание чл.40 от „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе”- EАД ( одобрени с решение № ОУ – 05/16.07.2012г. на КЕВР ), „Топлофикация – Русе” EАД изготвя изравнителни сметки за потребената топлоенергия....

виж още