Aктуални събития и новини

Нови срокове за край на отоплителен сезон 2016/17г.

Нови срокове за край на отоплителен сезон 2016/17г.
2017-04-18 | събития

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради актуализирана прогноза за текущата седмица 17-23.04.2017г. за понижаване на средно денонощните температури се определят нови срокове за край на отоплителен сезон 2016/17г. Поетапното изключване на обектите от топлопреносната мрежа по контур отопление и отчитане на уреди за търговско мерене на топлинна енергия и вода в индивидуалните абонатни станции и в обектите присъединени към дворни мрежи ще се извърши в периода от 24.04.2017 г. до 27.04.2017 г. (вкл.)...

виж още

Край на отоплителен сезон 2016 – 2017 г

Край на отоплителен сезон 2016 – 2017 г
2017-03-27 | събития

Във връзка с края на отоплителен сезон 2016 – 2017г. на основание чл.40 от „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на „Топлофикация Русе”- EАД ( одобрени с решение № ОУ – 05/16.07.2012г. на КЕВР ), „Топлофикация – Русе” EАД изготвя изравнителни сметки за потребената топлоенергия....

виж още

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти в кв. Родина, ЦЮР и Мидия-Енос за приключени аварийно-възстановителни дейности

„Топлофикация Русе”  ЕАД уведомява своите клиенти в кв. Родина, ЦЮР и Мидия-Енос за приключени аварийно-възстановителни дейности
2017-01-19 | събития

„Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти в кв. Родина, ЦЮР и Мидия-Енос за приключени аварийно-възстановителни дейности. Със заповед № РД-01-97 Община Русе отменя ограничителния режим....

виж още

„Жоко Енерджи“ ЕООД

„Жоко Енерджи“ ЕООД
2016-11-17 | събития

От началото на отоплителния сезон 2016г. / 2017г. „Жоко Енерджи“ ЕООД, ще събира от клиентите, които обслужва, сумите за извършване на услугата дялово разпределение....

виж още