Новини от месец Април 2016

Топлозахранване и абонатна станция на сгради с идент№№. 63427.1.92.2 и 63427.1.92.3 на ул. „Доростол” №45

Топлозахранване и абонатна станция на сгради с идент№№. 63427.1.92.2 и 63427.1.92.3 на ул. „Доростол” №45
2016-04-22 | събития

“Топлофикация Русе” EАД съвместно с Борислав Борисов на основание чл.4, ал.2 от Наредба за Условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява населението на град Русе за инвестиционно намерение да извърши Топлозахранване и абонатна станция на сгради с идент №. 63427.1.92.2 и 63427.1.92.3 на ул. „Доростол” №45, гр.Русе...

виж още

Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с обществено обслужващ партер на ул. „П.Берон” №5

Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с обществено обслужващ партер на ул. „П.Берон” №5
2016-04-22 | събития

“Топлофикация Русе” EАД съвместно със „Сити Инвест Р” ООД и АНТоанета РАДОСЛАВОВА на основание чл.4, ал.2 от Наредба за Условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява населението на гр. Русе за следното инвестиционно намерение: Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с обществено обслужващ партер на ул. „П.Берон” №5, кв.242, УПИ VI-1680, гр.Русе...

виж още

Считано от 19.04.2016 година (вторник) до 22.04.2016 година (петък) „Топлофикация Русе” ЕАД ще спре отоплението

Считано от 19.04.2016 година (вторник) до 22.04.2016 година (петък) „Топлофикация Русе” ЕАД ще спре отоплението
2016-04-12 | събития

Във връзка с повишаването на средно дневните температури и прогнозата за трайно затопляне, в изпълнение на чл.4 ал.2 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови (стопански нужди) на потребителите от системата на „Топлофикация Русе” ЕАД Ви уведомяваме, че считано от 19.04.2016 година (вторник) до 22.04.2016 година (петък) „Топлофикация Русе” ЕАД ще спре отоплението....

виж още