Новини от месец Март 2016

Уведомяваме Ви, че „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД има следното инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД има следното инвестиционно предложение
2016-03-30 | събития

„Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”, попадащи в преходния национален план (ПНП) на Република България за големи горивни инсталации”....

виж още

Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци

Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
2016-03-07 | събития

Във връзка с изграждане на Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД кани за участие в изпълнението на обект „Нулев цикъл на хале и груб строеж на административно-битова сграда и контролно-пропусквателен пунк“ строителни фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя......

виж още