Новини от месец Юли 2022

Обява от „Топлофикация Русе” АД, ТЕЦ „Русе-Изток”

Обява от „Топлофикация Русе” АД, ТЕЦ „Русе-Изток”
2022-07-27 | събития

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: ““Въвеждане в експлоатация на 2 (два) броя когенерационни мощности с гориво природен газ, тип W20V34SG, производство на Wartsila”....

виж още