Новини от месец Май 2020

Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ

Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ
2020-05-29 | събития

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : “Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ“....

виж още

Считано от месец Май 2020г. се подновява визуалния отчет на уредите за дялово разпределение

Считано от месец Май 2020г. се подновява визуалния отчет на уредите за дялово разпределение
2020-05-21 | събития

„Топлофикация Русе“ ЕАД уведомява своите клиенти, че считано от месец Май 2020г. се подновява визуалния отчет на уредите за дялово разпределение /топлинни разпределители, топломери и водомери за гореща вода/. С оглед края на отоплителен сезон 2019г./2020г. и необходимостта от изготвяне на изравнителни сметки, е необходимо всички клиенти на дружеството да осигурят достъп до имотите си за отчет на уредите за дялово разпределение. ...

виж още