Новини от месец Септември 2014

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД обявява резултатите от конкурса по случай 50-годишнината на дружеството

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД обявява резултатите от конкурса по случай 50-годишнината на дружеството
2014-09-25 | събития

Днес, 24 септември 2014 година, назначена със заповед на изпълнителния директор на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД инж.Георги Недев комисия в състав: председател Павлина Петрова –– ръководител направление „Финансово-икономическа дейност” в дружеството, и членове Елена Млеченкова – представител на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, Валентин Христов - експерт по връзки с обществеността, Ахмед Алиев – директор на „Дарик радио”-Русе, и Ивайло Иванов – рекламен мениджър в телевизия „TVN”-Русе, се запозна с предложенията за рекламен слоган, постъпили в срока на обявения от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД конкурс по случай 50-годишнината на дружеството....

виж още