Текущи ремонти/профилактика

В момента няма текущи ремонти

Минали ремонти

17.09.2019 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването

13.08.2019 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването

Уведомление за временно прекъсване на топлоподаването за територията на гр. Русе

7.06.2019 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоподаването за територията на гр. Русе

21.05.2019 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационни райони „Здравец”, „Родина” и „ЦЮР”

25.04.2019 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Здравец - изток

30.01.2019 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Възраждане

25.01.2019 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район "Родина" и "ЦЮР"

25.01.2019 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Здравец Изток

07.12.2018 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център