Текущи ремонти/профилактика

В момента няма текущи ремонти

Минали ремонти

22.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти на ул. "Драма" №№ 13 и 17 и спортна зала "Ялта"

18.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти бл. "Явор", бл. "Ела", бл. "Бреза" и бл. "Чинар"

18.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обектите намиращи се в топлофикационни райони „Здравец”, "Здравец-Север" 1 и "Здравец-Север" 2

17.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обектите намиращи се в топлофикационни райони „Здравец”, "Родина" и "ЦЮР".

15.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обектите намиращи се в топлофикационни райони „Здравец”, "Здравец-Север" 1 и "Здравец-Север" 2

9.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването в топлофикационен район Здравец - изток, бл. "Калман" и бл. "Чайковски"

7.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Здравец - изток

2.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационни райони Здравец Север 1 и Здравец Север 2

2.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

2.12.2020 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Здравец - изток