Текущи ремонти/профилактика

В момента няма текущи ремонти

Минали ремонти

13.11.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Изток

09.11.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център, жил.сгради по ул. В. Петлешков

07.11.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационни райони Есперанто, Ялта и Център

07.11.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за бл. Явор, ж.к. Изток

02.11.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационни райони Здравец и Здравец-Север

01.11.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Ялта, жил.сгради по ул. Вардар

30.10.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Ялта, жил.сгради по ул. Драма

26.10.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Ялта, сгради по улици Ниш, Петрич, Яне Сандански, Тетово, Драма, Велес, Солун и Сяр

23.10.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район ЯЛТА, жил.сгради на ул. Солун 31 и ул. Солун 25

23.10.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в жилищни район ЗДРАВЕЦ-СЕВЕР каре северно от бул. Липник и източно от ул. Никола Петков, ученически комплекс и търговска база