Текущи ремонти/профилактика

Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

от дата11.09 2018

Във връзка с извършване на ремонтни дейности по топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе” ЕАД уведомява своите клиенти за:

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО за периода от 11.09.18г. до 13.09.18г. в топлофикационен район "ЦЮР",  за следните обекти Свети Георги 18,  Свети Георги 20, Цар Освободитил 152, 6-и септември 82, 6-и септември 84, Д. Полянов А,  Д. Полянов ГД, Захари Филипов Б, ЦЮР 5 АБ, ЦЮР 1 ВГ, ЦЮР 1Д, ЦЮР 1 ЖЗ, Детска ясла №4, Детска градина Незабравка   бл. Трейд 1 и 2.

Допълнителна информация може да получите на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 905.

Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД се извинява за създадените неудобства!


От Ръководството на „Топлофикация Русе” ЕАД

Минали ремонти

Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

11.06.2018 г. - Уведомление за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО В ГРАД РУСЕ за периода от 26.06.2018г. до 28.06.2018г. (вкл.)

Във връзка с планувано изпълнение на ремонтни и строително монтажни работи ...

Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в кв. „Изток”, бл. „Явор”

Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в район „Център”

Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в квартал „Изток” за периода от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. включително

19.01.2018 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

09.01.2018 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

12.12.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център