Текущи ремонти/профилактика

В момента няма текущи ремонти

Минали ремонти

11.06.2018 г. - Уведомление за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО В ГРАД РУСЕ за периода от 26.06.2018г. до 28.06.2018г. (вкл.)

Във връзка с планувано изпълнение на ремонтни и строително монтажни работи ...

Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в кв. „Изток”, бл. „Явор”

Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в район „Център”

Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в квартал „Изток” за периода от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. включително

19.01.2018 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

09.01.2018 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

12.12.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Център

08.12.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационен район Изток

23.11.2017 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти в топлофикационни райони Здравец и Здравец-Север