Текущи ремонти/профилактика

В момента няма текущи ремонти

Минали ремонти

14.03.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Възраждане"

11.03.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Ялта"

10.03.2023 г. - Уведомление за смущения в топлоснабдяването на обекти в гр. Русе

23.02.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Ялта"

20.02.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център"

17.02.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център"

16.02.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Ялта"

15.02.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център", захранени от ГАС 9

16.01.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център"

04.01.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център"