Текущи ремонти/профилактика

В момента няма текущи ремонти

Минали ремонти

22.11.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Възраждане"

22.11.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център"

15.11.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обектите в топлофикационен район "ЦЮР".

14.11.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Здравец Север"

09.11.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център"

25.10.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център"

25.10.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Здравец"

20.10.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Здравец Изток"

09.10.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационни райони "Здравец" и "Здравец изток"

28.09.2022 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Здравец Изток"