Текущи ремонти/профилактика

В момента няма текущи ремонти

Минали ремонти

12.09.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационни райони "Център" и "Ялта"

12.09.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационни райони "Здравец", "Родина", "ЦЮР" и част от район "Възраждане"

12.09.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Здравец север"

03.08.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на територията на гр. Русе

26.07.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационни райони "Родина" и "ЦЮР".

19.07.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център" и "Ялта".

26.06.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в централна градска част, кв. "Ялта" и част от кв. "Възраждане"

09.06.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Здравец Изток"

07.06.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център"

05.06.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център"