Текущи ремонти/профилактика

В момента няма текущи ремонти

Минали ремонти

21.05.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в райони "Есперанто", „Ялта” и Централна градска част.

13.05.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването за обекти на ул."Драма" №№ 13 и 17 и спортна зала "Ялта"

11.05.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Център".

26.04.2021 г. - Уведомление за смущения в топлоподаването в гр. Русе

11.04.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Център"

16.03.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Ялта"

15.03.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Ялта"

09.03.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Център"

18.02.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти по ул. "Ниш", "Костур", бл. "Яне Сандански" и бл. "Левента"

17.02.2021 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на бл. "Буная"