Текущи ремонти/профилактика

В момента няма текущи ремонти

Минали ремонти

04.12.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "ЦЮР"

04.12.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център"

30.11.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Център"

29.11.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Възраждане"

28.11.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Ялта"

24.11.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обектите в район "Здравец север"

21.11.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обектите в район "Здравец север"

26.10.2023 г. - Уведомление за за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Здравец Изток"

11.10.2023 г. - Уведомление за за временно прекъсване в топлоснабдяването на обекти в топлофикационен район "Здравец изток"

12.09.2023 г. - Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в топлофикационни райони "Център" и "Ялта"