Всички обществени поръчки

Номер

Име

Статус

Дата на създаване

067-2016/КДДоставка на техническа течна натриева основа (NaOH ) 250т. (+ –15%) в съответствие на БДС 2362 – 85г или еквивалент марка РД получен чрез диафрагмена електролизаЗатворен(а)20.09.2016

066-2016Реконструкция на разпределителен топлопровод от топлофикационна камера № Е-5 по ул. „Мостова“ и изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Мостова“, № 7, гр. Русе по техническо задание, количествена сметка и извадки от проектОтворен(а)20.09.2016

065-2016Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи за метан – по техническо заданиеОтворен(а)20.09.2016

064-2016/КДДоставка на ултразвукови топломери, по зададени технически характеристики и спецификация за топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАДОтворен(а)15.09.2016

063-2016Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда на ул. „Духовно възраждане“, № 3, гр. Русе по техническо задание, количествена сметка и извадки от проектОтворен(а)15.09.2016

062-2016Изготвяне на работен проект за реконструкция на участък от тръбопровод за дунавска вода в зоната на фирма Дунав по техническо задание Отворен(а)24.08.2016

061-2016Техническа поддръжка, презареждане и ремонт на противопожарни уреди поставени на дежурство на територията на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеОтворен(а)23.08.2016

060-2016Полагане на антикорозионно покритие(гумиране) на нарушени участъци общо 4 квадратни метра на резервоари №2 и №4 за солна киселина и резервоар №9 за ферихлорид по техническо заданиеОтворен(а)10.08.2016

059-2016Събиране и инкасиране на дължимите суми от абонатите на Топлофикация Русе ЕАДОтворен(а)10.08.2016

058-2016Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок Глинка гр. Русе по техническо задание, количествена сметка и извадки от проект Отворен(а)09.08.2016

057-2016Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок Мусоркски вх.В гр. Русе по техническо задание, количествена сметка и извадки от проект Отворен(а)09.08.2016

056-2016Основен ремонт на хидравлична система на булдозер ДЕТ 250 Отворен(а)09.08.2016

055-2016Възстановяване на участъци( отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД Отворен(а)27.07.2016

054-2016Доставка и техническа поддръжка на антивирусен софтуер на Касперски лаборатория за срок от една година – по техническо заданиеОтворен(а)19.07.2016

053-2016/КУЗастраховка имущество собственост на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание Отворен(а)19.07.2016

052-2016Доставка на локална пречиствателна станция за отпадъчни води и каломаслоуловител по техническо заданиеОтворен(а)11.07.2016

051-2016Доставка на 220 т. негасена вар за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание Затворен(а)06.07.2016

050-2016/ПУ
739252
ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Отворен(а)06.07.2016

049-2016Доставка на VPN свързаност между обекти на Топлофикация Русе ЕАД намиращи се на територията на гр. Русе,поддръжка на мейл сървър и доставка на интернетЗатворен(а)30.06.2016

048-2016Таксиметров превоз на работници и служители от различни раойни на гр.Русе до обекти на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)29.06.2016

047-2016Абонаментно сервизно поддържане , ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе ЕАДОтворен(а)29.06.2016

046-2016/КД
9053775
Доставка на система тръби, фитинги и др. за топлопроводи с топлоносител гореща вода вкопани директно в земята по зададени технически характеристики и спецификации Затворен(а)09.06.2016

045-2016/КУ
9053772
Полагане на антикорозионно покритие(гумиране) на резервоар №3 за солна киселина по техническо задание Отворен(а)09.06.2016

044-2016/ПС
735527
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, И ИЗГРАЖДАНЕ ПРЕГРАДНА СТЕНА НА ОБЕКТ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕН ТЕРЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛОтворен(а)03.06.2016

043-2016/КУПодмяна предпазни клапани на котел 7 с предпазни клапани демонтирани от котел 5 по техническо задание и проект. Отворен(а)02.06.2016

042-2016/КУПодмяна на 10 броя пароотвеждащи тръби 133х10, материал – Ст. 20, от заден екран на пещна камера към барабана на котел 8, по техническо задание и чертежи. Отворен(а)02.06.2016

041-2016/КУПодмяна на 10 броя пароотвеждащи тръби 133х10, материал – Ст. 20, от заден екран на пещна камера към барабана на котел 7, по техническо задание и чертежи.Отворен(а)02.06.2016

040-2016/КС
9053773
Изграждане на разпределителен тръбопровод и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за ул. Вардар №36, ул.Вардар №32 и ул.Мехомия №6-8 в гр. Русе – по техническо задание и проектОтворен(а)01.06.2016

039-2016: Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок Калман вх.А и вх.Б гр. Русе по техническо задание и проект Отворен(а)25.05.2016

038-2016Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок Чайковски вх.Ж гр. Русе по техническо задание и проект Отворен(а)25.05.2016

037-2016/КС
9053506
Наемане на механизация с оператор за изпълнение на земни работи по проект.Отворен(а)20.05.2016

036-2016Доставка на втулки на салникови компенсатори по приложен чертеж Отворен(а)20.05.2016

035-2016/КСИзграждане на разпределителен тръбопровод и присъединителен топлопровод и абонатни станции за блок Д. Христов, блок Падаревски и блок Сметана в гр. Русе – по техническо задание и проектОтворен(а)20.05.2016

034-2016Осигуряване на обслужване от Служба Трудова медицина и замерване на факторите на работната среда Отворен(а)20.05.2016

033-2016/КС
9053493
Изграждане на навес за дървесен чипс, стоманобетонен траншей за L редлер и изравнителна стоманобетонова площадка– по техническо задание и проект Отворен(а)18.05.2016

032-2016Ремонт на климатични агрегати Отворен(а)18.05.2016

031-2016/КСИзграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за зала за тенис на маса в СК Ялта кв.418 УПИ I-5095 гр. Русе – по техническо задание и проектОтворен(а)13.05.2016

030-2016Възстановяване на нормално работно състояние на Пожароизвестителната система в Топлофикация Русе ЕАДОтворен(а)27.04.2016

029-2016Продажба на вторични отпадъци, цветни метали-скраб с код 170401Отворен(а)27.04.2016

028-2016/КС
9053012
Възстановяване на чукова дробилка, монтирана на ГТЛ 08А, в Топлофикация Русе ЕАД – по техническо заданиеОтворен(а)14.04.2016

027-2016Предаване за третиране на излезли от употреба на луминисцентни и други живакосъдържащи лампи, по техническо заданиеОтворен(а)14.04.2016

026-2016Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за зала за тенис на маса в СК Ялта кв.418 УПИ I-5095 гр. Русе – по техническо задание и проектЗатворен(а)13.04.2016

025-2016Доставка на работни обувки за служителите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеОтворен(а)12.04.2016

024-2016Доставка на пластинчати, споени топлообменици за абонатни станции, по зададени технически характеристики и спецификацииОтворен(а)29.03.2016

023-2016Доставка на помпи за абонатни станции по зададени технически характеристики и спецификацииЗатворен(а)29.03.2016

022-2016Извършване на подготовка на повърхнините за безразрушителен контрол на метала, изрязване и подмяна на контролен участък и последващо възстановяване на Главен паропровод на ТГ-5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)28.03.2016

021-2016Извършване на безразрушителен контрол и определяне на остатъчен ресурс на главен паропровод на Турбогенератор № 5 в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)28.03.2016

020-2016/КС
9051630
„ Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД Затворен(а)23.03.2016

019-2016Доставка на регулатори за диференциално налягане с ограничител на дебита за Абонатни станции, по зададени технически характеристики и спецификацииЗатворен(а)23.03.2016

018-2016Доставка на комплекти от двупътни вентили и електрозадвижвания за абонатни станции, по зададени технически характеристики и спецификацииОтворен(а)23.03.2016

017-2016/ПД
9051386
Доставка на 260 т. +/_ 10% синтетична техническа течна солна киселина, съгласно БДС 1081-85 или еквивалент по техническо заданиеЗатворен(а)17.03.2016

016-2016Доставка на 90 т. +/_ 10% технически течен железен трихлорид , съгласно БДС ЕN 888:2004 или еквивалент по техническо заданиеЗатворен(а)17.03.2016

015-2016/ПД
719128
Доставка на два броя предпазни клапани с управление и шумозаглушители по проект и техническо заданиеОтворен(а)14.03.2016

014-2016Извършване на ремонт на ултразвукови търговски топломери по техническо заданиеОтворен(а)07.03.2016

013-2016Извършване на последваща периодична проверка и калибриране на търговски уреди – по техническо задание и спецификацияОтворен(а)07.03.2016

012-2016Извършване на последваща периодична метрологична проверка на търговски водомери, използвани в абонатни станции – по техническо задание и календарен графикЗатворен(а)07.03.2016

011-2016Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ по техническо задание и спецификацииОтворен(а)02.03.2016

010-2016Доставка на 1 брой маслообработваща машина за турбинни масла, по техническо заданиеЗатворен(а)26.02.2016

009-2016Извършване на последваща периодична метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери – по техническо задание и календарен графикОтворен(а)25.02.2016

008-2016/КД
9050146
Доставка на 20 броя по 9 метра тръби ф133х10 – 6,2 тона по техническо заданиеЗатворен(а)05.02.2016

007-2016Вземане и разработване на средна проба от пристигащите шлепове с въглища за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)04.02.2016

006-2016Замерване количество въглища, пристигащи с шлепове за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)04.02.2016

005-2016/КД
9049945
Доставка на моторни и индустриални масла по спецификация и графикЗатворен(а)28.01.2016

004-2016Ежемесечна поддръжка, обслужване и ремонт пожароизвестителна система, пожарогасителна система, пожарни кранове и система за управление на дим и топлина в „Топлофикация Русе“ ЕАД по техническо заданиеОтворен(а)27.01.2016

003-2016Доставка на 1 брой напорна обратна клапа за електро-питателна помпа тип ПЭ 270-150-2 /ЕПП-5В/ по техническо заданиеЗатворен(а)21.01.2016

002-2016/КУ
9049716
Избор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от Топлофикация Русе ЕАД по определени маршрути и разписанияЗатворен(а)20.01.2016

001-2016Отпечатване и предоставяне на талони за храна по техническо заданиеЗатворен(а)13.01.2016

116-2015Ежемесечна сервизна поддръжка на система за непрекъсваем емисионен контрол – по техническо заданиеЗатворен(а)04.12.2015

115-2015/КУ
9048544
Сервизно поддържане на три броя товаро-пътнически асансьори в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеВъзложен(а)04.12.2015

114-2015Избор на медицински център за провеждане на профилактични прегледи и лабораторни медицински изследвания на работещите в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)24.11.2015

113-2015Доставка на работно облекло за служителите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)11.11.2015

112-2015Почистване на бункер сурови въглища 4Б от полепнали по стените въглища по техническо задание Възложен(а)09.11.2015

111-2015Извършване на строително-монтажни работи по алпийски способ за поддръжка на сградния фонд на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеОтворен(а)29.10.2015

110-2015/КУ
9046996
Превоз на въглища, собственост на възложителя, насипно с товарни автомобили от склад на пристанище “Русе Изток” до склад на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеВъзложен(а)22.10.2015

109-2015/КУ
9046893
Ежедневно почистване на обекти на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеВъзложен(а)19.10.2015

108-2015/КД
9046727
Доставка на 3 броя пластинчати едностепенни, разглобяеми топлообменици, за битова гореща вода за групови абонатни станции, в комплект с аксесоари за монтаж и топло-изолация, съгласно техническо заданиеЗатворен(а)14.10.2015

107-2015/КС
9046582
Подмяна на металните елементи от участък 48 до 228 метър на ГЛТ№21А,прилежащите й питатели и кабелни лавици по техническо задание и проект Отворен(а)08.10.2015

106-2015Демонтаж на съществуващи и монтаж на нови, реконструирани основни горелки на котел №5 по техническо заданиеЗатворен(а)08.10.2015

105-2015/ПДДоставка на 50 тона + 15 % опция в полза на купувача стоманени мливни тела Ф60 за мелнични системи по техническо заданиеЗатворен(а)06.10.2015

104-2015Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на бл. „Мусоргски“, вх. „В“, гр. Русе – по техническо задание и проектОтворен(а)05.10.2015

103-2015Доставка на помпи за абонатни станции по зададени технически характеристики и спецификации Затворен(а)01.10.2015

102-2015“Ремонт на салников компенсатор от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание” Затворен(а)17.09.2015

101-2015“Частично изпълнение на Технически инвестиционен проект за изграждане на „Разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за група сгради в квартал „Родина-1“, западно от ул. „Лисец планина“, гр. Русе – по техническо задание и проект” Отворен(а)11.09.2015

100-2015Реконструкция на системата за мониторинг на емисиите на димни газове от парогенераторите, по техническо заданиеЗатворен(а)04.09.2015

099-2015Реконструкция на гейтуей-система за мониторинг към ТДУ по техническо заданиеВъзложен(а)03.09.2015

097-2015Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)03.09.2015

096-2015Разработване на ремонтна документация за реконструкция на съществуващи вътрешни-сградни инсталации за отопление и битова гореща вода в спортна зала за борба „Юнак” гр.Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)02.09.2015

095-2015/КС
9045367
Изграждане на разпределителен топлопровод и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за присъединяване към ТПМ на ул. Вардар № 36, ул. Вардар № 32 и ул. Мехомия № 6-8 гр. Русе – по техническо задание и проектОтворен(а)31.08.2015

094-2015Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на сграда на ул. „Борисова“, № 2, гр. Русе – по техническо задание и проектОтворен(а)28.08.2015

093-2015/КС
9045304
Изграждане на разпределителен топлопровод, присъединителни тръбопроводи и абонатни станции за присъединяване към ТПМ на бл. „Д. Христов“, бл. „Падаревски“ и бл. „Сметана“, гр. Русе – по приложен проект – Приложение № 1 и Техническо заданиеОтворен(а)28.08.2015

092-2015Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на Топлофикация Русе ЕАДВъзложен(а)28.08.2015

091-2015Разработване на ремонтна документация за реконструкция на съществуващи вътрешни-сградни инсталации за отопление и битова гореща вода в многофамилни жилищни сгради до 8 етажа – по технически заданияВъзложен(а)27.08.2015

090-2015Доставка на охладител тип Възложен(а)26.08.2015

089-2015Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на бл. „Глинка”, гр. Русе – по техническо задание и проектОтворен(а)26.08.2015

088-2015Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на бл. „Калман“, вх. „А“ и вх.”Б”, гр. Русе – по техническо задание и проектОтворен(а)26.08.2015

087-2015Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на бл. „Чайковски“, вх. „Ж“, гр. Русе – по техническо задание и проектОтворен(а)26.08.2015

086-2015Техническа поддръжка, презареждане и ремонт на носимите и возими противопожарните уреди в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеОтворен(а)03.08.2015

085-2015/КД
9044448
Доставка на 250 т. +/_ 10% техническа течна натриева основа, съгласно БДС 2362—85-марка РД или еквивалент по техническо задание и графикОтворен(а)31.07.2015

084-2015Изследване деформационните процеси на дигите на Северен сектор на Депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо заданиеОтворен(а)28.07.2015

083-2015“Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Чипровци“ № 14, бл. „Клисура”, гр. Русе – по техническо задание”Отворен(а)14.07.2015

082-2015Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД Затворен(а)14.07.2015

081-2015/КУ
9043774
Отпечатване, сгъване и запечатване в плик на сметко – фактурите, отпечатване на рекламни листовки, отпечатване на разяснителни материали относно нормативната уредба и разнос на фактурите на клиентите на „Топлофикация Русе” ЕАД използващи топлинна енергияЗатворен(а)13.07.2015

080-2015/КУ
9043598
Застраховка имущество собственост на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание Възложен(а)08.07.2015

079-2015/КУ
9043576
Събиране и инкасиране на дължимите суми от абонатите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)07.07.2015

078-2015Доставка на 3+2 броя помпи по спецификацияЗатворен(а)06.07.2015

077-2015Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи за метан – по техническо заданиеЗатворен(а)03.07.2015

076-2015/КС
9043295
Възстановяване на металната част на ГЛТ 21А и ГЛТ 21Б, кабелни лавици и галерия – по техническо заданиеОтворен(а)01.07.2015

075-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на разпределителен топлопровод, присъединителни топлопроводи и абонатни станции за сграда на бул. Липник № 75 гр. Русе по техническо заданиеОтворен(а)26.06.2015

074-2015Контрол и сервизно обслужване на електрохимична защита от корозия, мълниезащита, електроизолационни фланци и прилежащите към тях съоръжения собственост на „Топлофикация Русе” ЕАД, както и контрол на измервателните системи за разход на присъединени към газопроводa ползватели на природен газ, собственост на „Топлофикация Русе” ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)25.06.2015

073-2015Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на сграда на ул. „Хан Крум “ № 2, гр. Русе – по техническо задание и проектОтворен(а)23.06.2015

072-2015/КУ
9042810
Възстановяване на перков подавач за ГЛТ 01А – по техническо заданиеОтворен(а)15.06.2015

071-2015Доставка и техническа поддръжка на антивирусен софтуер на Касперски лаборатория за срок от една година – по техническо заданиеЗатворен(а)11.06.2015

070-2015/КУ
9042697
Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе ЕАД– по техническо задание Затворен(а)10.06.2015

069-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за бл. „Д. Христов”, вх. А, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)10.06.2015

068-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за бл. „Мусоргски”, вх. „В“, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)10.06.2015

067-2015Разработване на ремонтна документация за реконструкция на съществуващи вътрешни сградни инсталации за отопление и битова гореща вода в многофамилни жилищни сгради по техническо заданиеОтворен(а)02.06.2015

066-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на бул. „Липник“ № 76, бл. „Чайковски”, вх. Б, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)29.05.2015

065-2015Разработване на Инвестиционен работен проект за изграждане на трасе за паропровод за захранване на пелетираща инсталация в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)27.05.2015

064-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за група от сгради в ж.к. „Родина-1“, западно от ул. „Лисец Планина“, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)21.05.2015

063-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за група от сгради в ж.к. „Родина-1“, източно от ул. „Сърнена гора“, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)21.05.2015

062-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за група от сгради в ж.к. „Родина-2“, западно от ул. „Димчо Дебелянов“, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)21.05.2015

061-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за група от сгради в ж.к. „Здравец-север“, северно от ул. „Родопи“, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)21.05.2015

060-2015Замервания на факторите на работна среда и електрически уредби в абонатни станции на Топлофикация Русе ЕАДОтворен(а)21.05.2015

059-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Липник № 74 бл.Глинка вх.Б гр. Русе по техническо заданиеЗатворен(а)21.05.2015

058-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул.Орфей №1 бл.Калман вх.б гр. Русе по техническо заданиеЗатворен(а)21.05.2015

057-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Киев“ № 9, бл. „Падаревски”, вх. Б, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)21.05.2015

056-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Киев“ № 11, бл. „Сметана”, вх. А ÷ вх. Г, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)21.05.2015

055-2015Ремонт на климатичните агрегати на обекти в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеОтворен(а)21.05.2015

053-2015Разработване на инвестиционен работен проект на фундаментите за оборудването на Инсталация за производство на пелети от биомаса по техническо заданиеОтворен(а)20.05.2015

052-2015/КД
9041729
Доставка на 220 т. +/_ 10% негасена вар, съгласно БДС ЕN 459-1 – 1:2010 или еквивалент по техническо заданиеВъзложен(а)14.05.2015

051-2015Реконструкция на участъци от топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание”Отворен(а)14.05.2015

050-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на бул. „Липник“ № 78, бл. Чайковски”, вх. Ж, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)11.05.2015

049-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Орфей” № 1, бл. „Калман”, вх. А, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)11.05.2015

048-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Духовно възраждане“ № 3 – по техническо заданиеЗатворен(а)11.05.2015

047-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на бул. „Липник“ № 82, бл. „Индже войвода”, вх. Г, гр. Русе – по техническо заданиеЗатворен(а)11.05.2015

046-2015/КУ
9041448
Ремонт на два броя охладители на водород за генератор № 4, по техническо заданиеОтворен(а)05.05.2015

045-2015Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на сграда на ул. м-р Атанас Узунов № 5, гр. Русе – по техническо задание и проектЗатворен(а)30.04.2015

044-2015/КД
9041206
Избор на верига бензиностанции за зареждане на 25-30 МПС с гориво Бензин А95Н, Супер дизел и газ пропан-бутан чрез карти по техническо заданиеЗатворен(а)27.04.2015

043-2015/КД
9041192
Доставка на 220 т. +/_ 10% негасена вар, съгласно БДС ЕN 459-1 – 1:2010 или еквивалент по техническо заданиеЗатворен(а)27.04.2015

042-2015Извършване на безразрушителен контрол на метала – по техническо заданиеЗатворен(а)27.04.2015

041-2015Доставка VPN свързаност между обекти на „Топлофикация Русе” ЕАД, поддръжка на мейл-сървър и доставка на ИнтернетЗатворен(а)27.04.2015

040-2015/ПД
662487
Доставка на блокови индиректни абонатни станции за водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД Отворен(а)22.04.2015

038-2015/КУ
9040984
Демонтаж на стари и монтаж на нови реконструирани основни горелки на котел 5 по техническо заданиеЗатворен(а)21.04.2015

037-2015Разработване наремонтна документация за подмяна на салникови компенсатори с линзови компенсатори в топлофикационни камери от топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)21.04.2015

036-2015/КД
9040902
Изработка, доставка и подмяна на 16 броя смесители Dy 300 за котли №№ 5 и 8 – по техническо задание и чертежиЗатворен(а)20.04.2015

035-2015/КУ
9040900
Възстановяване на чукова дробилка, монтирана на ГТЛ 08А, в Топлофикация Русе ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)20.04.2015

034-2015/КУ
9040870
Консултант за извършване оценяване на съответствието и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти при разширение и реконструкция на водната топлопреносна мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД” Затворен(а)17.04.2015

033-2015Таксиметров превоз на работници и служители от различни райони на град Русе до обекти на „Топлофикация Русе” ЕАДОтворен(а)17.04.2015

032-2015Предоставяне на мобилни телефонни услуги по стандарт „GSM“ за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)17.04.2015

031-2015/КУ
9040852
Възстановяване на перков подавач за ГЛТ 01А – по техническо заданиеЗатворен(а)17.04.2015

030-2015/КУ
9040850
Ремонт на два броя охладители на водород за генератор № 4, по техническо задание.Затворен(а)17.04.2015

029-2015/КУ
9040383
Ремонт на два броя охладители на водород за генератор № 4, по техническо заданиеЗатворен(а)01.04.2015

028-2015Изработка и доставка на 200 бр. болтове М30 за брони на мелници на котли №№ 5, 7 и 8 – по техническо заданиеЗатворен(а)27.03.2015

027-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Вардар“ № 32 – по техническо заданиеЗатворен(а)27.03.2015

026-2015Предаване за третиране на излезли от употреба на луминисцентни и други живакосъдържащи лампи, по техническо заданиеОтворен(а)27.03.2015

025-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Мехомия“ № 6-8 – по техническо заданиеЗатворен(а)27.03.2015

024-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Борисова“ № 2 – по техническо заданиеЗатворен(а)27.03.2015

023-2015/КД
9040100
Изработка, доставка и подмяна на 16 броя смесители Dy 300 за котли №№ 5 и 8 – по техническо задание и чертежиЗатворен(а)24.03.2015

022-2015/КУ
9040029
Възстановяване на перков подавач за ГЛТ 01А – по техническо заданиеЗатворен(а)23.03.2015

021-2015Ремонт на салникови компенсатори от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо заданиеЗатворен(а)21.03.2015

020-2015/КУ
9040010
Ремонт на верижна ходова част на Булдозер ДЕТ - 250, собственост на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)20.03.2015

019-2015/КД
903952
Доставка на 4 броя редлери, по техническо заданиеЗатворен(а)19.03.2015

018-2015/КД
903953
Доставка на 2 броя елеватори по техническо заданиеЗатворен(а)19.03.2015

016-2015Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ – по техническо задание и спецификацииЗатворен(а)17.03.2015

015-2015Доставка на канцеларски материали, включващи хартия, хартиени изделия и принадлежности за офис по технически задания и спецификацииВъзложен(а)17.03.2015

014-2015Извършване на последваща периодична метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери използвани в абонатни станции – по техническо задание и календарен графикЗатворен(а)17.03.2015

013-2015Извършване на последваща периодична проверка и калибриране на търговски уреди – по техническо задание и спецификацияЗатворен(а)17.03.2015

012-2015Доставка на 90 т. +/_ 10% технически течен железен трихлорид , съгласно БДС ЕN 888:2004 или еквивалент по техническо заданиеЗатворен(а)17.03.2015

011-2015/ПУ
00678-2015-0003
Въоръжена охрана на обекти на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)17.03.2015

010-2015/КД
9039835
Доставка на 260 т. +/_ 10% синтетична техническа течна солна киселина, съгласно БДС 1081-85 или еквивалент по техническо заданиеЗатворен(а)17.03.2015

008-2015/КД
9039531
Изработка, доставка и подмяна на 16 броя смесители Dy 300 за котли №№ 5 и 8 Затворен(а)10.03.2015

007-2015Доставка на защитни работни обувки Възложен(а)04.03.2015

006-2015Изработка и доставка на резервни части за багерни помпиЗатворен(а)26.02.2015

005-2015Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлоплопровод и абонатна станция за сграда на ул. Вардар № 29Затворен(а)25.02.2015

004-2015/ПД
00678-2015-0002
Доставка на арматура по спецификации и технически задания за Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)25.02.2015

003-2015/ПД
00678-2015-0001
Изработка и доставка на 280 броя брони и клинове за мелници ШБМ 287- 470 по техническо заданиеЗатворен(а)17.02.2015

001-2015“Възстановяване винт на шлаков шнек на Котел № 5 – по техническо задание” Затворен(а)17.02.2015