Обществени поръчки

052-2015/КД - Възложен(а), Доставка на 220 т. +/_ 10% негасена вар, съгласно БДС ЕN 459-1 – 1:2010 или еквивалент по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 27.05 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9041729

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила