Обществени поръчки

066-2016 - Отворен(а), Реконструкция на разпределителен топлопровод от топлофикационна камера № Е-5 по ул. „Мостова“ и изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Мостова“, № 7, гр. Русе по техническо задание, количествена сметка и извадки от проект

СРОК за подаване на оферти 06.10 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила