Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

124-2017 - Отворен(а), Реконструкция на котел 5 –Обособена позиция Проектиране 2 -Разработване на работен проект за носеща конструкция /каркас/ на котел № 5 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти22.11 2017

123-2017 - Отворен(а), Изграждане на паропровод 10 ата за захранване на фирма „Русе Кемикълс“ АД, техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти22.11 2017

120-2017 - Отворен(а), Отстраняване на аварии по участъци на топлопреносни трасета, от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти23.11 2017