Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

030-2018 - Отворен(а), Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ – по техническо задание и спецификации

СРОК за подаване на оферти26.03 2018

028-2018 - Отворен(а), Извършване на последваща периодична метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери – по техническо задание и календарен график

СРОК за подаване на оферти19.03 2018

027-2018 - Отворен(а), Доставка на датчици за газова горивна уредба на блок 4 по техническо задание

СРОК за подаване на оферти19.03 2018