Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

085-2017 - Отворен(а), Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти31.07 2017

082-2017 - Отворен(а), Текущо техническо обслужване и ремонт на булдозер ДЕТ-250 по техническо задание

СРОК за подаване на оферти24.07 2017

078-2017 - Отворен(а), Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок Клисура, ул. Чипровци, гр. Русе по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти27.07 2017