Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

054-2020 - Отворен(а), Изработка, доставка и монтаж на мостов едногредов кран по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти08.04 2020

053-2020 - Отворен(а), Доставка на материали за изработка на капкоуловители по техническо задание

СРОК за подаване на оферти08.04 2020

052-2020 - Отворен(а), Доставка на компенсаторно платно по техническо задание

СРОК за подаване на оферти07.04 2020