Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

005-2022 - Отворен(а), Извършване на последваща проверка и прекалибриране на технически средства за измерване -по техническо задание

СРОК за подаване на оферти10.02 2022

004-2022 - Отворен(а), Осигуряване на обслужване от Служба трудова медицина и замерване факторите на работната среда

СРОК за подаване на оферти02.02 2022

003-2022 - Отворен(а), Доставка на водомери за абонатни станции по техническо задание

СРОК за подаване на оферти01.02 2022

001-2022 - Отворен(а), Изработка и доставка на 120 звена за вериги за ПСВ на Русе IV

СРОК за подаване на оферти02.02 2022