Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

103-2020 - Отворен(а), Доставка на газоохладител тип ГО – 225/4554-3 за ТВФ – 63-2УЗ, или еквивалент

СРОК за подаване на оферти21.08 2020