Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

102-2017 - Отворен(а), Изследване на деформационните процеси на дигите на северен сектор на депо за неопасни отпадъци на Сгуроотвал на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти25.09 2017

101-2017 - Отворен(а), Събиране и инкасиране на дължимите суми от абонатите на Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти27.09 2017

100-2017 - Отворен(а), Доставка на 240 000мт.+–10% въглища марка Т съгласно техническо задание и график

СРОК за подаване на оферти25.09 2017