Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

107-2019 - Отворен(а), Извършване на безразрушителен контрол на метала на съоръженията в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти02.12 2019

106-2019 - Отворен(а), Доставка на 150 метра водонапорна тръба HDPE  500, PN 10 с фитинги и арматура – по техническо задание и Спецификация

СРОК за подаване на оферти29.11 2019