Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

035-2021 - Отворен(а), Доставка на работно облекло и/или работни обувки за служителите на „Топлофикация Русе“ АД – по техническо задание и график

СРОК за подаване на оферти25.10 2021