Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

084-2018 - Отворен(а), Разработване на конструктивна документация на връзка пещ – конвективна шахта и нови връзки по газ и мазут към горелките на котел 4, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти01.08 2018

081-2018 - Отворен(а), Доставка на 220 т. негасена вар за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти23.07 2018