Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

020-2022 - Отворен(а), Ежемесечна поддръжка, обслужване и ремонт на пожароизвестителна система, пожарогасителна система, пожарни кранове и система за управление на дим и топлина в

СРОК за подаване на оферти26.05 2022

017-2022 - Отворен(а), Монтаж на два броя тръбопроводи от полиетилен с обща дължина 360 м.  280/16,6 , Рn 10 bara, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти19.05 2022