Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

026-2021 - Отворен(а), Направа на проект за реконструкция и модернизация на Мрежова топлофикационна станция в “Топлофикация Русе” АД

СРОК за подаване на оферти25.05 2021

025-2021 - Отворен(а), Договор за доставка на пластинчати, запоени, едностепенни топлообменници за отоплителни инсталации

СРОК за подаване на оферти20.05 2021

023-2021 - Отворен(а), Доставка на 220 т. +/- 10 % негасена вар за нуждите на Топлофикация Русе АД по техническо задание и график

СРОК за подаване на оферти27.05 2021