Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

043-2017 - Отворен(а), Реконструкция на корозирали конструктивни елементи, в събирателно корито на реактор – утаител № 1 тип „Кургаев“, съгласно техническо задание

СРОК за подаване на оферти09.06 2017

042-2017 - Отворен(а), Ремонт на мелница 7А на ПГ № 7, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти12.06 2017

041-2017 - Отворен(а), Възстановяване на охладителна система, включващо подмяна компенсатори на тръбопроводи по циркулационна вода на кондензатора на ТГ 5 и ТГ 6 на Русе IV.

СРОК за подаване на оферти12.06 2017

040-2017 - Отворен(а), Реконструкция на 2 броя дренажни шахти, част от топлофикационната система на Топлофикация Русе, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти12.06 2017

039-2017 - Отворен(а), Реконструкция на корозирали конструктивни елементи, оросителни устройства и модернизация на филтриращ елемент на механичен филтър № 1, съгласно техническо задание.

СРОК за подаване на оферти09.06 2017

038-2017 - Отворен(а), Възстановяване на метални козирки в обсега на перков подавач №1 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти12.06 2017

037-2017 - Отворен(а), Възстановяване на желязо-бетонни елементи на пресипка „А“ в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти09.06 2017

036-2017 - Отворен(а), Ремонт на верижна ходова част на булдозер Т-130, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, съгласно техническо задание

СРОК за подаване на оферти06.06 2017

035-2017 - Отворен(а), Основен ремонт на дизелов двигател на булдозер Т-170, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, съгласно техническо задание.

СРОК за подаване на оферти06.06 2017

034-2017 - Отворен(а), Подмяна топлинна изолация на тръбопроводи и колектори в „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти06.06 2017

030-2017 - Отворен(а), Доставка на резервни части за реконструкция и модернизация на центробежна химическа помпа за неутрализация на отпадни води, съгласно техническо задание

СРОК за подаване на оферти05.06 2017

027-2017 - Отворен(а), Доставка на уплътнителни листи /паронит/ за електролизер СЭУ-4М, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти30.05 2017

022-2017 - Отворен(а), Доставка на 90 т. +/_ 10% технически течен железен трихлорид , съгласно БДС ЕN 888:2004 или еквивалент по техническо задание

СРОК за подаване на оферти07.06 2017

021-2017 - Отворен(а), Обследване на топлофикационни камери от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти07.06 2017