Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

063-2018 - Отворен(а), Доставка на 90 т. +/_ 10% технически течен железен трихлорид , съгласно БДС ЕN 888:2004 или еквивалент по техническо задание“

СРОК за подаване на оферти28.05 2018

059-2018 - Отворен(а), Доставка на 70 метра транспортна лента за гумено-лентов транспортьор за въглища по техническо задание

СРОК за подаване на оферти30.05 2018

053-2018 - Отворен(а), Доставка на материали по спецификация

СРОК за подаване на оферти28.05 2018

051-2018 - Отворен(а), Изграждане на слънчеви колектори за подгряване на технологична вода в „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти28.05 2018

050-2018 - Отворен(а), Подмяна на основни горелки на ПГ № 8 с нискоемисионни, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти04.06 2018

046-2018 - Отворен(а), Заснемане /нивомерна снимка/ на подкранови пътища в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти30.05 2018

045-2018 - Отворен(а), Изработка и доставка на 150 броя горни ролконосачи и 100 броя долни ролконосачи за метална конструкция на гумено-лентов транспортьор – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти28.05 2018

044-2018 - Отворен(а), Изработка и доставка на ролки за метална конструкция на гумено-лентов транспортьор – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти28.05 2018

041-2018 - Отворен(а), Проверка и калибриране на системата за непрекъснат мониторинг в Топлофикация Русе ЕАД през 2018 г.

СРОК за подаване на оферти04.06 2018