Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

026-2019 - Отворен(а), Превоз на въглища, собственост на възложителя, насипно с товарни автомобили от склад на пристанище “Русе Изток” до склад на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти29.03 2019

024-2019 - Отворен(а), Доставка на газо-плътно компенсаторно платно и уплътнителни листове за Котел 5 – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти25.03 2019

023-2019 - Отворен(а), Вземане и разработване на средна проба от пристигащите шлепове с въглища за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти27.03 2019

022-2019 - Отворен(а), Замерване количество въглища, пристигащи с шлепове за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти27.03 2019