Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

107-2020 - Отворен(а), Техническо обслужване, презареждане, хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, и ремонт на носимите и возимите пожарогасители на Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти02.12 2020