Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

009-2020 - Отворен(а), Таксиметров превоз на работници и служители от различни райони на гр.Русе до обекти на Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти03.02 2020

004-2020 - Отворен(а), Осигуряване на обслужване от Служба Трудова медицина и замерване на факторите на работната среда

СРОК за подаване на оферти28.01 2020