Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

067-2019 - Отворен(а), Реконструкция и модернизация на корозирали конструктивни елементи, в събирателно корито на реактор – утаител № 1 тип „Кургаев“, съгласно техническо задание

СРОК за подаване на оферти16.09 2019