Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

016-2017 - Отворен(а), Извършване на последваща проверка и калибриране на ТСИ по техническо задание и спецификации

СРОК за подаване на оферти02.05 2017