Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

090-2020 - Отворен(а), Доставка, абонаментна поддръжка и обновяване на правна информационна система в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти12.06 2020

089-2020 - Отворен(а), Проверка и калибриране на системата за непрекъснат мониторинг в Топлофикация Русе ЕАД през 2020 г..

СРОК за подаване на оферти08.06 2020

088-2020 - Отворен(а), Доставка на 220 тона негасена вар

СРОК за подаване на оферти08.06 2020

087-2020 - Отворен(а), Доставка на 90 тона технически железен трихлорид

СРОК за подаване на оферти08.06 2020