Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

101-2019 - Отворен(а), Възстановяване основен вал на чукова дробилка монтирана на ГЛТ 08Б в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти04.11 2019

097-2019 - Отворен(а), Възстановяване на топлинна изолация на цилиндър високо налягане /ЦВН/ на ТГ-5 в „Топлофикация Русе“ ЕАД

СРОК за подаване на оферти28.10 2019