Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

005-2019 - Отворен(а), Ремонт на санитарни помещения – мъжки и дамски тоалетни на втори и трети етаж в главен корпус на ТЕЦ - Русе, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти04.02 2019

003-2019 - Отворен(а), Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти21.01 2019

002-2019 - Отворен(а), Осигуряване на обслужване от Служба Трудова медицина и замерване на факторите на работната среда

СРОК за подаване на оферти21.01 2019

001-2019 - Отворен(а), Предоставяне на офис техника за извършване на офисни услуги (принтиране, копиране, сканиране, скан към мейл) – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти21.01 2019

125-2018 - Отворен(а), : Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции- позиция Изграждане на Стационарна помпена станция и оборотен тръбопровод – под позиция - монтаж на помпи и оборудване на Сгуроотвал в „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти22.01 2019

122-2018 - Отворен(а), Доставка на комплект двигател – редуктор с фрикционна шайба за товарен асансьор РсАУ 2350 – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти04.02 2019