Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

077-2017/КС - Отворен(а), Демонтаж с маркиране на всички тръбопроводи – водоподаващи, пароотводящи, паропусни, връзки с колектори и малки тръбопроводи около котела, демонтаж свързващи тръби на таванен паропрегревател, циклони, кондензни установки, паросборна камера, обдухващи апарати, стълби и площадки, като се маркират за съответните коти и разположение по техническо задание

СРОК за подаване на оферти24.07 2017