Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

083-2019/КУ - Отворен(а), Застраховка имущество, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти24.09 2019