Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

029-2018/КС - Отворен(а), Реконструкция на котел 5 - обособена позиция - Монтажни работи - Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание.

СРОК за подаване на оферти19.03 2018

011-2018/КС - Отворен(а), Реконструкция на котел 5 - обособена позиция Монтажни работи – Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание.

СРОК за подаване на оферти19.03 2018

031-2018/КУ - Отворен(а), Избор на медиен сайт за публикуване на реклами

СРОК за подаване на оферти23.03 2018