Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

029-2017/КС - Отворен(а), Възстановяване на ТГЛ№21А чрез подмяна на металните елементи от участък 48 до 228 метър,прилежащите й питатели и кабелни лавици по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти05.06 2017

031-2017/КД - Отворен(а), Доставка на резервни части за абонатни станции, по зададени технически характеристики и спецификации

СРОК за подаване на оферти02.06 2017

028-2017/КД - Отворен(а), Доставка и подмяна на 1 брой прекъсвач 110 kV с елегазов тип, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти02.06 2017

033-2017/КУ - Отворен(а), Подмяна на осем броя горелки за прах на ПГ № 8, по техническо задание.

СРОК за подаване на оферти06.06 2017

032-2017/КУ - Отворен(а), Подмяна на осем броя горелки за прах на ПГ № 7, по техническо задание.

СРОК за подаване на оферти06.06 2017

024-2017/КУ - Отворен(а), Възстановяване на перков подавач за ГЛТ 01А по техническо задание

СРОК за подаване на оферти05.06 2017

023-2017/КУ - Отворен(а), Полагане на антикорозионно покритие(гумиране) на резервоар №3 за солна киселина по техническо задание

СРОК за подаване на оферти29.05 2017