Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

020-2017/КС - Отворен(а), Демонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5 по техническо задание и чертежи

СРОК за подаване на оферти03.05 2017

014-2017/КС - Отворен(а), Демонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5, по техническо задание и чертежи

СРОК за подаване на оферти03.05 2017