Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

010-2020/КД - Отворен(а), Доставка на турбинно масло ТП-32 за ТГ5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти05.02 2020