Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

063-2019/КС - Отворен(а), Изграждане на разпределителен и присъединителен топлопроводи и абонатна станция и ВОИ на блок Добри Христов в гр. Русе – по техническо задание, количествена сметка и проект

СРОК за подаване на оферти25.07 2019

056-2019/КС - Отворен(а), Изграждане на разпределителен и присъединителен топлопроводи и абонатна станция и ВОИ на блок Добри Христов в гр. Русе – по техническо задание, количествена сметка и проект

СРОК за подаване на оферти25.07 2019

065-2019/КД - Отворен(а), Доставка на търговски ултразвукови топломери, по зададени технически характеристики и спецификация за топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти29.07 2019

064-2019/КД - Отворен(а), Доставка на резервни части за парна турбина ПТ-60-90/13, производител ЛМЗ, зав. № 1508/1977 г. ст.№ 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификация

СРОК за подаване на оферти24.07 2019

060-2019/КД - Отворен(а), Доставка на резервни части за парна турбина ПТ-60-90/13, производител ЛМЗ, зав. № 1508/1977 г. ст.№ 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификация

СРОК за подаване на оферти24.07 2019