Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

084-2020/КД - Отворен(а), Доставка на 7 броя колектори от РЕ 100 /тръбни системи с разводка/ по техническо задание за Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти04.06 2020

081-2020/КД - Отворен(а), Доставка на 260т. (+ –10%) синтетична техническа солна киселина HCl- течна в съответствие на БДС 1081 – 85г. или еквивалент по техническо задание и график

СРОК за подаване на оферти03.06 2020