Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

050-2020/КД - Отворен(а), Изработка и доставка на капкоуловители

СРОК за подаване на оферти09.04 2020

049-2020/КД - Отворен(а), Доставка на пластинчати, разглобяеми, едностепенни топлообменници за битово горещо водоснабдяване (БГВ) по зададени технически параметри и технически изисквания

СРОК за подаване на оферти08.04 2020

047-2020/КД - Отворен(а), Доставка на линзови компенсатори по спецификация и техническо задание

СРОК за подаване на оферти07.04 2020