Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

026-2020/КУ - Отворен(а), Дефектовка и ремонт на 2 броя редуктори Ц 800 за мелници Русе IVв Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти24.02 2020

015-2020/КУ - Отворен(а), Дефектовка и ремонт на 2 броя редуктори Ц 800 за мелници Русе IVв Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти25.02 2020