Обществени поръчки

070-2015/КУ - Затворен(а), Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе ЕАД– по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 22.06 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9042697

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила