Обществени поръчки

057-2016 - Отворен(а), Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок Мусоркски вх.В гр. Русе по техническо задание, количествена сметка и извадки от проект

СРОК за подаване на оферти 07.09 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила