Обществени поръчки

067-2016/КД - Затворен(а), Доставка на техническа течна натриева основа (NaOH ) 250т. (+ –15%) в съответствие на БДС 2362 – 85г или еквивалент марка РД получен чрез диафрагмена електролиза

СРОК за подаване на оферти 03.10 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила