Обществени поръчки

038-2016 - Отворен(а), Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок Чайковски вх.Ж гр. Русе по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 13.06 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила