Обществени поръчки

101-2015 - Отворен(а), “Частично изпълнение на Технически инвестиционен проект за изграждане на „Разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за група сгради в квартал „Родина-1“, западно от ул. „Лисец планина“, гр. Русе – по техническо задание и проект”

СРОК за подаване на оферти 17.12 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила