Обществени поръчки

031-2016/КС - Отворен(а), Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за зала за тенис на маса в СК Ялта кв.418 УПИ I-5095 гр. Русе – по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 30.05 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила