Обществени поръчки

109-2015/КУ - Възложен(а), Ежедневно почистване на обекти на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 29.10 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9046893

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила