Обществени поръчки

055-2016 - Отворен(а), Възстановяване на участъци( отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти 08.08 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила