Обществени поръчки

049-2016 - Затворен(а), Доставка на VPN свързаност между обекти на Топлофикация Русе ЕАД намиращи се на територията на гр. Русе,поддръжка на мейл сървър и доставка на интернет

СРОК за подаване на оферти 14.07 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила