Обществени поръчки

086-2015 - Отворен(а), Техническа поддръжка, презареждане и ремонт на носимите и возими противопожарните уреди в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 20.08 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила