Обществени поръчки

064-2016/КД - Отворен(а), Доставка на ултразвукови топломери, по зададени технически характеристики и спецификация за топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти 04.10 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила