Обществени поръчки

081-2015/КУ - Затворен(а), Отпечатване, сгъване и запечатване в плик на сметко – фактурите, отпечатване на рекламни листовки, отпечатване на разяснителни материали относно нормативната уредба и разнос на фактурите на клиентите на „Топлофикация Русе” ЕАД използващи топлинна енергия

СРОК за подаване на оферти 27.07 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9043774

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила