Обществени поръчки

062-2016 - Отворен(а), Изготвяне на работен проект за реконструкция на участък от тръбопровод за дунавска вода в зоната на фирма Дунав по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 19.09 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила