Обществени поръчки

014-2015 - Затворен(а), Извършване на последваща периодична метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери използвани в абонатни станции – по техническо задание и календарен график

СРОК за подаване на оферти 30.03 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила