Обществени поръчки

067-2015 - Отворен(а), Разработване на ремонтна документация за реконструкция на съществуващи вътрешни сградни инсталации за отопление и битова гореща вода в многофамилни жилищни сгради по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 17.08 2015

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила