Обществени поръчки

085-2015/КД - Отворен(а), Доставка на 250 т. +/_ 10% техническа течна натриева основа, съгласно БДС 2362—85-марка РД или еквивалент по техническо задание и график

СРОК за подаване на оферти 17.08 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9044448

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила